Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/AnthonyHallet.rtd

Stichting Studiefonds Anthony Hallet

Postadres

p/a prof.dr. H.P. de Roest
Oude Ebbingestraat 25
Postbus 11069
9700 CB Groningen

Telefoon: +31 883371807  
www.hallet.nl

Doelstelling

De stichting, voortgekomen uit een testamentaire beschikking van Anthony Hallet, overleden te Utrecht in 1612, heeft ten doel het bevorderen van de studie van theologen die zich aan de PThU in Groningen voorbereiden op het ambt van predikant.

Beperkingen

Beurzen worden alleen toegekend aan studenten theologie aan die de opleiding Gemeentepredikant of Predikant Geestelijk Verzorger, aan de PThU in Groningen volgen,

Bijdrage

Jaarlijks wordt een beperkt aantal toelagen toegekend ter grootte van hooguit enkele honderden euro's.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet jaarlijks vóór 15 januari worden ingediend bij de beurzenbeheerder. Bij de aanvraag moet worden aangegeven waarvoor men de gewenst toelage wil aanwenden.