Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen

Stichting Aanpakken

De Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan dienstdoende predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland. "
De steun heeft betrekking op voortgaande vorming en toerusting, alsmede op bijzondere persoonlijke lasten.

Meer informatie via de website van de stichting: www.stichtingaanpakken.nl