Home/Over NZZEZ

Op 27 mei 2013 werd tijdens de studiedag Op eigen benen staan? Autonomie als horizon in de zorg, op symbolische wijze het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg opgericht. Tijdens deze studiedag werd er gesproken over autonomie, zelfbeschikking en zelfredzaamheid in de zorgsector.

U kunt zich hier aanmelden als geïnteresseerde in het Noordelijk Netwerk Zingeving, Ethiek & Zorg.

Deelnemers

Initiatiefnemers voor de oprichting van het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek en Zorg zijn:

  • Frits de Lange, hoogleraar ethiek, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen
  • Hetty Zock, hoogleraar godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging & bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid namens het KSGV, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
  • Martin Walton, universitair docent geestelijke verzorging, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

nieuw logohttp://www.rug.nl/huisstijl/logobank/logobestandenfaculteiten/RUGR_FGG_logoNL_zwart_RGB.jpg