De PThU volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Voor locatie Amsterdam is er afstemming met VU. De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Laatste nieuws

Update 12 juni

In deze coronaperiode neemt PThU besluiten die van invloed zijn voor het reilen en zeilen van de organisatie en gevolgen hebben voor studenten en medewerkers. De keuzes die leiden tot de besluiten, zijn gebaseerd op het beleidskader. 

Update 20 mei

Met ingang van 11 mei 2020 heeft het kabinet een aantal veranderingen doorgevoerd in de maatregelen die zijn getroffen in verband met de corona-crisis. Tijdens de persconferentie van 19 mei zijn verdere versoepelingen aangekondigd. Ook heeft het kabinet een route uitgestippeld waarlangs verdere versoepeling van maatregelen gestalte kan krijgen. Deze versoepeling van de maatregelen hebben direct effect op het hoger onderwijs en daarmee ook op ons als PThU. Dit vraagt om een aangepast en specifiek beleid binnen de richtlijnen en mogelijkheden die wij als instelling hebben. Wij volgen de fasegewijze versoepeling van de overheid zoals die is voorgesteld voor:

 1. de periode tot 15 juni,
 2. de periode 15 juni - 1 september,
 3. de periode na 1 september.

De besluiten die wij als PThU hebben genomen hebben betrekking op de volgende de drie locaties van de PThU in Amsterdam, Groningen en Hydepark en gaan over de volgende onderwerpen:

Uitgangspunten beleid

Bij de besluiten die zijn genomen zijn de volgende randvoorwaarden het uitgangspunt:

 1. De veiligheid van medewerkers en studenten staat centraal en moet worden gegarandeerd.
 2. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend en worden opgevolgd.
 3. Er is ruimte voor maatwerk voor het treffen van beschermingsmaatregelen voor studenten en medewerkers.
 4. Er is voldoende capaciteit in het OV beschikbaar om activiteiten op te starten en op te schalen.
 5. Er zijn geschreven en gecommuniceerde richtlijnen voor medewerkers en studenten wanneer zij naar de vestigingen van de PThU kunnen komen.
 6. Er zijn maatregelen getroffen om te bewaken dat de 1,5 meter maatregel wordt gehanteerd.
 7. Er is voorzien in toezicht op en handhaving van de 1,5 meter maatregel.
 8. Er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen.
 9. Er zijn regels voor aankomsttijden en vertrektijden van studenten en medewerkers als de capaciteit vraagt om werken in groepen en shifts.
 10. Het rooster voor het onderwijs voorziet in aanbod van onderwijs op een manier dat dit binnen de geldende maatregelen kan worden uitgevoerd.


Locaties PThU Amsterdam en Groningen 

Bekijk eerdere nieuwsberichten


RIVM is belangrijkste bron van informatie

Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus waarop je antwoorden vindt op vragen als:

De PThU volgt de adviezen van het RIVM en houdt deze samen met de VU, voor locatie Amsterdam, en andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Contact

Wat betekent het coronavirus op dit moment voor het werken en studeren bij PThU? Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Indien jouw vraag er niet tussen staat, dan kunnen medewerkers en studenten van de PThU contact opnemen met de volgende informatiepunten:

Veelgestelde vragen & antwoorden

Antwoorden op veelgestelde vragen worden waar nodig aangevuld en voorzien van nieuwe informatie.

Informatienummer Rijksoverheid 

De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 - 1351.

Reisadviezen

Studenten en medewerkers die op korte termijn naar het buitenland reizen, worden geadviseerd om de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen voor actuele (reis)informatie. Reis je binnenkort voor studie of werk naar een land of regio met een negatief reisadvies in verband met het coronavirus, dan kunnen medewerkers contact opnemen met hun leidinggevende voor advies.

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.