Coronavirus

De PThU volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Bij het geven van onderwijs houdt de PThU zich aan de richtlijnen van het RIVM. De PThU heeft een beleidskader opgesteld waarin de kaders staan waarbinnen besluiten over onderwijs en onderzoek worden genomen. 

Het beleidskader is vastgesteld op basis van:

 1. de maatregelen die de overheid neemt en het OCW in het bijzonder, die bepalend zijn voor:
 2. de afspraken die binnen VSNU voor de sector WO worden gemaakt, die bepalend zijn voor:
 3. de besluiten van onder andere partneruniversiteiten VU en RUG.

De besluiten die wij als PThU hebben genomen, hebben betrekking op de volgende de drie locaties van de PThU in Amsterdam, Groningen en Hydepark.

Uitgangspunten beleid

Bij de besluiten die zijn genomen zijn de volgende randvoorwaarden het uitgangspunt:

 1. De veiligheid van medewerkers en studenten staat centraal en moet worden gegarandeerd.
 2. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend en worden opgevolgd.
 3. Er is ruimte voor maatwerk voor het treffen van beschermingsmaatregelen voor studenten en medewerkers.
 4. Er is voldoende capaciteit in het OV beschikbaar om activiteiten op te starten en op te schalen.
 5. Er zijn geschreven en gecommuniceerde richtlijnen voor medewerkers en studenten wanneer zij naar de vestigingen van de PThU kunnen komen.
 6. Er zijn maatregelen getroffen om te bewaken dat de 1,5 meter maatregel wordt gehanteerd.
 7. Er is voorzien in toezicht op en handhaving van de 1,5 meter maatregel.
 8. Er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen.
 9. Er zijn regels voor aankomsttijden en vertrektijden van studenten en medewerkers als de capaciteit vraagt om werken in groepen en shifts.
 10. Het rooster voor het onderwijs voorziet in aanbod van onderwijs op een manier dat dit binnen de geldende maatregelen kan worden uitgevoerd.

Locaties PThU Amsterdam en Groningen

 • Colleges

  Periode vanaf 1 september 

  Onderwijs wordt zowel fysiek als online aangeboden. De mate waarin fysieke colleges kunnen worden gegeven is mede afhankelijk van de geldende maatregelen.

 • Studiewerkplekken en ontmoetingsruimten

  De beschikbaarheid van studiewerkplekken is sterk afhankelijk van mogelijkheden binnen de gebouwen en de maatregelen die van kracht zijn. Dit geldt ook voor de ontmoetingsruimten. De 1,5 meter richtlijn is hier ook leidend in.

  Periode vanaf 1 september 

  Een beperkt aantal studiewerkplekken is opengesteld voor PThU-studenten. Deze zijn alleen beschikbaar na reservering.

 • Evenementen

  Onze primaire aandacht gaat uit naar ons onderwijs en het streven is om dit zo goed mogelijk te organiseren binnen de kaders die door de maatregelen worden bepaald.

  Besloten is dat tot 1 januari 2021 geen evenementen op de PThU-locaties worden georganiseerd, omdat de prioriteit zal liggen bij het verzorgen van onderwijs voor studenten en faciliteren van werkruimtes voor medewerkers.

  Dat betekent ook dat de verhuur van zalen en ruimtes aan externen wordt tot 1 januari 2021 niet aangeboden.

  Evenementen met een valoriserend karakter worden voornamelijk online aangeboden. Bijzondere evenementen of bijeenkomsten kunnen op externe locaties plaatsvinden als deze aan bijzondere voorwaarden voldoen zoals de vastgestelde maatregelen en het maximum aantal deelnemers en de organisatorische en financiele haalbaarheid.

 • Thuiswerken

  De algemene oproep om zoveel mogelijk thuis te werken blijft in elk geval van kracht, uitgezonderd zijn medewerkers in vitale processen zoals financien en ICT.  

  Vanaf 1 september 

  Op beide locaties is een beperkt aantal werkplekken beschikbaar. Thuiswerken blijft de norm. Gebruikmaken van een werkplek kan alleen na reservering vooraf.

 • Onderzoek

  Thuiswerken en onderzoek vanuit huis doen blijft voorlopig de norm. Begeleidingsgesprekken vinden online plaats.

 • Onderwijs

  In het nieuwe studiejaar wordt het onderwijs in hybride vorm aangeboden. Dit hangt samen met de 1,5 meter maatregel.

  Vanaf 1 september

  Er is hard gewerkt aan een scenario van een blended vorm van online en contact onderwijs voor de bachelor-  premaster- en masterstudenten op beide locaties, in Amsterdam en Groningen als ook de trainingen en de cursussen die op Hydepark worden verzorgd. Om deze blended vorm mogelijk te maken en om studenten op 1,5 meter afstand college te kunnen geven, is ook gezocht naar alternatieve locaties buiten de gebouwen van de PThU.

 • Bibliotheek

  De PThU verleent haar diensten zoveel mogelijk digitaal. Fysieke uitleen is mogelijk op aanvraag en/of afspraak. Er zijn beperking op de fysieke uitleen. Op de website staat meer informatie over de mogelijkheden en beperkingen. De openstelling van de bibliotheek is afhankelijk van de besluiten op gebied van de openstelling van de gebouwen en de richtlijnen op gebied van de 1,5 meter regel.

  Lees meer

Bekijk eerdere nieuwsberichten

RIVM is belangrijkste bron van informatie

Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus waarop je antwoorden vindt op vragen als:

De PThU volgt de adviezen van het RIVM en houdt deze samen met de VU, voor locatie Amsterdam, en andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Contact

Wat betekent het coronavirus op dit moment voor het werken en studeren bij PThU? Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Indien jouw vraag er niet tussen staat, dan kunnen medewerkers en studenten van de PThU contact opnemen met de volgende informatiepunten:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.