Home/Konferenzen der MNTF/Eleventh Conference

Verslag Comenius-conferentie 2018 in Kampen, Nederland

Theology in a World of Ideologies: Authorization or Critique?'

  De elfde COMENIUS-conferentie vond van 18-21 april 2018 plaats aan de Theologische Universiteit Kampen. Het onderwerp was 'Theology in a World of Ideologies: Authorization or Critique?' en werd door de 45 deelnemers uit verschillende landen (Nederland, Duitsland, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Filippijnen en Zuid-Korea) uitgewerkt en besproken. De conferentie werd georganiseerd door het COMENIUS-Comité van de Theologische Faculteiten uit Midden- en Oost-Europa en Nederland onder leiding van de voorzitter Prof. Henk de Roest, secretaris Katya Tolstaya en lokale organisator Wolter Rose. Het gehele programma bestond uit 18 lezingen en diverse activiteiten in en rondom de stad Kampen, waaronder een bezoek aan de burgemeester, een rondleiding door de binnenstad van Kampen en een boottochtje over de IJssel richting Zwolle.

De brede, thematische benadering en de aanwezigheid van theologen uit de verschillende theologische disciplines en contexten maakt de COMENIUS-conferentie uniek en actueel. Prof.dr. D. Nagy (PThU Amsterdam) opende de conferentie met de lezing 'Ideologizing Migration: Theological-Missiological Reflections on Human Mobility in Contemporary Europe'. In deze lezing verbond zij het thema ideologie aan missiologie en de huidige migratievraagstukken.

Een tweede bijdrage op het gebied van de missiologie werd geleverd door D. Dama'sdi (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), die het onderwerp in verband bracht met overwegingen over 'Albert Schweitzers visie op missies en de relatie tot ideologieën'. Een nogal filosofisch perspectief op de kwestie werd aangereikt door R. van Riessen (PThU Amsterdam). Zij besprak de verbinding tussen theologie en ideologie aan de hand van de beeldenstorm en filosofie. T. Tops (PThU Groningen) sprak over 'De mogelijkheid van kritiek op ideologieën in een 'Post-Truth Era''. E. Hodossy-Takács (Debreceni Református Hittudományi Egyptetem) vertegenwoordigde de discipline van het Oude Testament en sprak over ideologieën in de archeologie. Een systematische benadering kwam van H. Burger (Theologische Universiteit Kampen), die sprak over de autoriteit van de Schrift, en P.D. Dekker (Vrije Universiteit Amsterdam), die de vraag stelde of de protestantse dogmatiek ideologieën (tot op zekere hoogte) positief kan waarderen.

Vanwege het internationale karakter van de conferentie richtten enkele andere lezingen zich op een specifieke context van een land of etniciteit. H. Sadje (Evangelische Theologische Faculteit Leuven) gaf een kijkje in zijn eigen Filippijnse achtergrond, G. van Klinken (PThU Amsterdam) gaf een kijkje in de geschiedenis van Tiberias tussen 1948-1960, L. Gonda (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) en A. Korányi (Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest) richtten zich op hun land van herkomst, Hongarije, E. Lee (PThU Groningen) reflecteerde op 'Anti-Communisme en politieke participatie van de Zuid-Koreaanse conservatieve kerken na 1945' en K. Tolstaya (Vrije Universiteit Amsterdam) sloot de conferentie af met een lezing over ideologieën in Rusland, de kracht van satire en een onderzoek naar het bezoeken van Lenins Mausoleum.

De conferentie werd in hoge mate verrijkt door de diversiteit van sprekers en conferentiegangers, wat de discussie tijdens de vragenrondes en het panel verdiepte. Het COMENIUS-comité verwacht een selectie van de bijdragen te kunnen publiceren in: Beiheft zur Ökumenischen Rundschau (Leipzig: EVA 2019).

 

Nele Chiara Neidiger, PThU Groningen

(verslag vertaald uit het Engels)