Home/Konferenzen der MNTF/Tenth Conference

Verslag Comenius Conferentie 2016

Ruim 50 theologen uit Nederland, Midden- en Oost Europa kwamen op de grens van Slowakije en Hongarije samen om na te denken over het thema: “Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict”. Twee van onze studenten waren erbij en doen kort verslag.

Margriet Zwart-Westers (masterstudent Gemeentepredikant, Amsterdam):

Theologie is meer dan de bestudering van het fenomeen religie. Theologie bestudeert het gehele leven vanuit het perspectief van de verhouding tussen God en mensen. Zomaar een zinnetje dat me bijbleef na een cursus die ik recent volgde. Dat maakt ook dat er heel veel verschillende manieren zijn om theoloog te zijn; veel verschillende perspectieven, invalshoeken en methoden om na te denken over God en mensen. Die diversiteit die de theologie in zich heeft, werd goed zichtbaar bij de tiende Comenius conferentie, gehouden van 20 t/m 24 april in Komárno, Slowakije. Ik was erbij als masterstudent Gemeentepredikant aan de PThU in Amsterdam. Deelnemers aan de conferentie kwamen voornamelijk uit Nederland, Roemenië, Hongarije en Slowakije en lieten met elkaar zien hoe divers theologie kan zijn - rondom het thema Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict.

Verzoening was het thema dus, en dat werd vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo was er een presentatie over de "Integration of Foreigners: Motifs, Methods and Examples from the New Testament;" een presentatie over het belang van oecumenische dialoog aan de hand van voorbeelden van Lutherse en Gereformeerde kerken in Hongarije en Slowakije; een presentatie over "preken over vergeving"; "verzoening in de kerkorde"; "de rol van doctrine in het oplossen van religieuze conflicten." Bijbelwetenschappers, systematici, praktische theologen, kerkhistorici waren allemaal aanwezig en dat maakte dat het thema "Wegen naar verzoening tussen groepen in conflict" heel divers werd ingevuld.

Boeiend ook om te zien hoe het thema 'verzoening' realiteit is in Komárno zelf, waar de conferentie plaatsvond: een grensstadje aan de Donau, met aan de andere kant het Hongaarse stadje Komárom. In de presentatie van een van de aanwezigen over verzoening in Komárno en Komárom werd voelbaar hoezeer deze thematiek leeft en ook fragiel is. In het Slowaakse Komárno wonen veel Hongaren; en de spreker, een Hongaarse man woonachtig in het Slowaakse deel van Komárno, gaf zelf aan het erg belangrijk te vinden dat zijn eigen kinderen een duidelijke (Hongaarse) nationaliteit meekregen. In de zaal was merkbaar dat dit wat losmaakte bij de Hongaarse en Slowaakse aanwezigen.

De pauzes en de maaltijden boden gelegenheid voor ontmoeting. Zo had ik een interessant gesprek met een Slowaakse theologe over de manier waarop de kerkenraad vorm krijgt in verschillende landen; zij was vooral erg geïnteresseerd in de 'prominente' rol die diakenen in de Nederlandse kerken hebben: in haar (Lutherse) kerk bestaat de kerkenraad uit predikanten en ouderlingen, maar nemen geen diakenen deel; de rol van diaken is vaker een aparte (betaalde) functie, waar mensen een theoloog voor in dienst nemen; er is bijvoorbeeld per x aantal kerken een diaken. Interessant om dit zo van elkaar te horen - en me te realiseren dat de rol van diakenen in onze kerk best uniek is.

De deelnemers aan de volgende conferentie - over twee jaar in Nederland - wens ik ook zulke ontmoetingen toe - over grenzen heen van land, taal, cultuur en denominatie.

Hadje Cresencio Sadje (international student Groningen):

The theme for this year’s conference was “Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict”---in an effort to stimulate theologians to develop theological thought and ministry for processes of reconciliation. 

The conference brought together biblical scholars, theologians, missiologists, and students from Eastern Europe and the Netherlands (including selected Asian delegates) to discuss reconciliation and its key issues. We discussed how Christian truth and justice, repentance, and forgiveness could or should relate to the conference theme.

It was evident throughout the conference that the European Christian community is aware of, and responding to, undaunted calls of reconciliation ministry. One of the notable insights I received during the conference is how to recognize God and his works by positioning ourselves as Christian community in the gaps, and devote ourselves to processes of reconciliation. Christians are called by God to make up the hedge and stand in the gap (Ezekiel 22:30) in order to work towards peace based on justice and reconciliation. Some contributions to the discussion have inspired me to see reconciliation ministry as an effective ministry outside the walls of the church. 

I was able to gather a lot of practical tools from various participants and their experiences as they offered insights that enriched the entire discourse. Being a consultant of the Peacebuilders Community Philippines, God has confirmed and encouraged me through this conference to pursue my ministry of reconciliation. Indeed, it was a great pleasure for me to attend this Comenius conference. I would highly recommend international students who have a calling to broaden their biblical, theological and pastoral discourse to participate in a Comenius conference in the future.

Voor meer informatie over de conferenties van Comenius, zie: https://www.pthu.nl/comenius/