Home/Over CCC/Wat doet CCC?

Wat doet CCC?

De toekomst van lokale geloosfgemeenschappen in relatie tot krimp

Als vervolg op het middengeneratie-traject, richt het onderzoeksplatform CCC zich de komende tijd op de toekomst van de geloofsgemeenschappen in relatie tot krimp. De vitaliteit van de geloofsgemeenschappen in tijden van krimp zal hierbij centraal staan. De meerdaagse bijeenkomst met kerkenraden is hiervan een onderdeel.

Onderzoek Middengeneratie

Afgelopen periode heeft het onderzoeksplatform CCC zich bezig gehouden met onderzoek naar twintigers en dertigers binnen de PKN. Het rapport van het onderzoek dat is gehouden onder kerken in Noordoost-Nederland is te vinden op de pagina Onderzoek Middengeneratie.

Leefbaarheid platteland

Jacobine Gelderloos doet een promotieonderzoek naar de bijdrage van geloofsgemeenschappen aan de leefbaarheid van het platteland. Hoe staat de plattelandskerk in relatie tot het dorp, en wat gebeurt er in die relatie? Leefbaarheid, sociaal kapitaal en vitaliteit zijn hierin centrale thema’s.

Vrijzinnige gemeenten in Zuid-Holland

Vanuit het onderzoeksplatform CCC doet Anne Baljeu onderzoek naar de betekenis die de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten kan hebben voor de lokale vrijzinnige gemeenten in Zuid-Holland.