Bachelor theologie Amsterdam

Wil je theologie studeren in Amsterdam? In de bachelor theologie werken de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vrije Universiteit (VU) samen. Als student van de joint bachelor volg je college bij docenten van beide universiteiten die hun sporen verdiend hebben in de kerkelijke theologie. Je leert handen en voeten geven aan jouw fascinatie voor geloof. Wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe je er woorden aan geeft en wat geloof met mensen doet; je bestudeert het in onze opleiding allemaal.

Binnen de joint bachelor leer je goede vragen te stellen, in gesprek te gaan met gelovigen uit verschillende stromingen en andere tijden en met mensen die helemaal niet geloven. Je kijkt kritisch naar je eigen vooronderstellingen. En je volgt colleges samen met studenten met uiteenlopende achtergronden. Zo sta je al in de bachelor theologie met beide benen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving.  

Vragen? Neem contact op met onze studieadviseur

Waarom studeren bij de PThU en de VU? 

Wist je dat de PThU een universiteit in een universiteit is? Je studeert in een wereldstad, maar bij de PThU vind je contact en herkenning bij medestudenten uit de breedte van de kerk. Op de eerste etage van het hoofdgebouw van de VU ga je een vleugel binnen die warmte en rust uitstraalt. Dat is de Protestantse Theologische Universiteit. Hier volg je colleges, kun je koffie drinken, studeer je in de bibliotheek en kun je deelnemen aan het vierkwartier in de kapel. Daarnaast krijg je les aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Hier kun je inspiratie putten uit de vernieuwende, creatieve en open manier waarop de VU protestants-christelijk is. 

Studieprogramma bachelor theologie

Het studieprogramma heeft een studielast van 180 ECTS.

Eerste jaar

In het eerste jaar volg je vooral inleidende vakken. Denk aan vakken als Inleiding in het Oude Testament, Hebreeuws en Exegese. Ook volg je vakken als Kerkgeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie en Inleiding sociale wetenschappen.

Tweede en derde jaar

Het tweede en derde jaar ga je de breedte en de diepte in. Zo leer je nieuwtestamentisch Grieks en je verdiept je in de uitleg van het Nieuwe Testament. Je bestudeert andere godsdiensten en doet onderzoek in Amsterdamse geloofsgemeenschappen in de module Religieuze existentie in Amsterdam. Verder staan onder andere Missiologie, Ethiek en Dogmatiek op het programma. Zo ontwikkel je je tot academisch theoloog. Daarbij kun je zelf je eigen accenten leggen via de vrije ruimte in het bachelorprogramma.

Afstuderen en vervolg

Om je studie af te ronden, schrijf je een scriptie op een terrein dat je zelf kiest. Na je afstuderen kun je bijvoorbeeld een van de masters van de PThU volgen om je verder te specialiseren tot algemeen theoloog, predikant of geestelijk verzorger.  

Bachelor Theologie Amsterdam: veelgestelde vragen

 • Inschrijven

  Wil je bij ons de bachelor theologie volgen? Je kunt je tot 1 juni 2020 via Studielink inschrijven voor het academisch jaar 2020-2021. Schrijf je je bij ons in, dan schrijven wij je automatisch in bij de VU.

  Let op: inschrijven doe je voor 1 juni van het jaar dat je je studie wilt beginnen.  

  1. Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent nu in een ander tabblad. Klik op ‘Opleidingen’.
  2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’. Als je je inschrijft via de PThU, regelen wij automatisch je inschrijving bij de Vrije Universiteit. Je bent dan bij beide instellingen ingeschreven.
  4. Kies voor de voltijd- of deeltijdvariant van ‘B THEOLOGIE (JOINT DEGREE) AMSTERDAM’.
  5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  6. Heb je je aangemeld voor de bachelor? Dan krijg je een uitnodiging voor de verplichte matchingsdag. Voor het studiejaar 2020-21 vindt die plaats in (onder voorbehoud) juni 2020.  
  7. Weet je nu al dat je predikant wilt worden? Doe dan vast een verzoek tot inschrijving in het kerkelijk album.
 • Toelatingseisen

  Voor de bachelor theologie geldt een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een vwo-diploma (alle richtingen) of een hbo-propedeuse.
  • Je hebt een zogeheten colloquium doctum.

  Ook is het handig als je Duits leest en verstaat, in verband met Duitstalige literatuur tijdens de opleiding.

 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2020-2021 is € 2.143. Je kunt kiezen uit een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien termijnen.
 • Inschrijven bij de Protestantse Kerk Nederland

  Wil je na je studie predikant worden in de PKN? Dan moet je je inschrijven in het Kerkelijk Album van de PKN. Daarmee maak je kenbaar dat je predikant in een gemeente of een zorginstelling wilt worden, of dat je die mogelijkheid open wilt houden. De PThU verzorgt deze inschrijvingen voor de PKN.

 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je een (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarop je misschien recht hebt. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland.
 • Na je studie

  Van onze studenten kiest ongeveer 40 procent voor het predikantschap. 10 procent gaat aan het werk als geestelijk verzorger. De overige 50 procent komt in allerlei vakgebieden terecht. Bijvoorbeeld als wetenschapper, leraar, journalist, jurist, burgemeester of beleidsmedewerker.

  De vakken die je bij de PThU volgt, bereiden je optimaal voor op een van de masteropleidingen van de PThU. Ook kun je met een bachelor theologie verschillende masters volgen aan de Vrije Universiteit.

Bachelor theologie PThU/VU: feiten en cijfers 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.