25 jaar Bridging Gaps: Interculturele theologie voor een menselijkere en gelijkwaardige samenleving

7 oktober 2020

Het theologische uitwisselingsprogramma 'Bridging Gaps' aan de VU en PThU tackelt urgente thema' s zoals racisme, gender-based discriminatie en ongelijkheid.

Al een kwart eeuw worden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) deelnemers opgeleid om als theologen aandacht te geven aan thema’s waar de wereld nu om schreeuwt: racisme, gender-based discriminatie, economische ongelijkheid, mensen-, met name vrouwenhandel, migratie, en de klimaatcrisis. Bridging Gaps sluit daarmee aan bij de traditie van bevrijdingstheologie die zulke thema’s sinds de jaren ’60 op de agenda zette, maar in de afgelopen decennia op de achtergrond raakte. Het symposium is online te volgen.

Urgente thema's bespreekbaar

Bridging Gaps is een goed voorbeeld van langdurig engagement op alle thema’s die er op het moment toe doen. De studenten die deelnemen aan het programma zijn van verschillende theologische achtergronden, van conservatief tot progressief, maar allemaal herontdekken ze de bevrijdingstheologie. Bridging Gaps is hiervoor met zijn internationale netwerk en ervaring een belangrijke bron. PThU-hoogleraar Klaas Spronk: “Deelnemers leren verder kijken en slaan bruggen met mensen die ze anders nooit zouden spreken. Dat gebeurt in de confrontatie met studenten en docenten van de VU en PThU, in de confrontatie met het kerkelijk leven in Amsterdam en een aantal kerkelijke gemeenten in Nederland, en vooral ook in de ontmoeting met elkaar. Dat is heel spannend, want dat raakt vaak aan vaste overtuigingen op het gebied van geloof en van ethiek.”

Praktijkresultaten Bridging Gaps

Oud-studenten van Bridging Gaps brengen de lessen vaak terug in het dagelijks leven en land van herkomst. VU-hoogleraar Peter-Ben Smit: “Zo zet Manuel Ernesto, inmiddels bisschop, zich in voor een vluchtelingenkamp in het noorden van Mozambique. Een andere deelnemer, Thane Htut Pan, is docent geworden in gender studies aan een opleidingsinstituut in Myanmar. Dat gender zo belangrijk is, ook voor mannen, nam hij mee uit het programma.” Een andere student zet zich bijvoorbeeld in voor meer aandacht voor de politieke situatie in Colombia en deelnemers uit bijvoorbeeld in Indonesië, leggen zich toe op pastoraat en advocacy rondom migratie en vrouwenhandel. “Gevoelige thema’s die alleen met veel volharding en moed op de kaart gezet kunnen worden”, aldus Smit.

Over Bridging Gaps

In 1994 startte Bridging Gaps met als doel interculturele en oecumenische uitwisseling tussen deelnemers uit het Zuiden te vergemakkelijken en contextuele theologie te bevorderen. Deelnemers leren hoe context iemands begrip van theologie beïnvloedt, en hoe context theologie kan verrijken. Vijfentwintig jaar later hebben ruim 250 studenten uit 40 landen van verschillende geloofsovertuigingen deelgenomen. In een wereld die verhardt wil Bridging Gaps inzetten op blijvende verbinding, solidariteit over grenzen heen, bruggen slaan waar meningsverschil is, en dit zo doen dat op de vlakken van klasse, ras en geslacht, en alles wat daarmee samenhangt (klimaatverandering, migratie, misbruik, etc.) vanuit religieuze inspiratie bijdragen aan een humanere wereld.

Symposium

Van 16 tot en met 17 oktober vindt het online symposium ‘Bruggen bouwen naar een menselijkere samenleving’ plaats ter viering van het 25-jarig bestaan van het internationale theologieprogramma Bridging Gaps. 

Aanmelden kan via bridging.gaps@vu.nl. De Zoom-uitnodiging wordt naar alle geregistreerde bezoekers gestuurd.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.