Home/actueel/PThU nieuws/Profetisch preken! dr. Kees van Ekris promoveert cum laude
28 mei 2018

Profetisch preken! dr. Kees van Ekris promoveert cum laude

Is dat alleen voorbehouden aan grote visionaire geesten zoals Martin Luther King en Desmond Tutu? Of kunnen eenvoudige dominees zoals jij en ik ook wel eens een preek houden waarvan terecht gezegd wordt: ‘Dat was een profetische preek.’ Volgens dr. Kees van Ekris is dat laatste beslist niet uitgesloten.

Op 24 mei 2018 promoveerde hij aan de PThU in Groningen cum laude op het proefschrift: Making See. A Grounded Theory of the prophetic dimension of preaching (Zürich: LIT Verlag 2018).

Van Ekris maakt duidelijk dat de profetische dimensie van de preek te maken heeft met vijf onderling samenhangende aspecten. Allereerst maakt zo’n preek zichtbaar welke ‘beschadigende machten’ zich in een bepaalde maatschappelijke context voordoen. Veelal is zo’n desctructivum verborgen, maar een profetische preek brengt het juist aan het licht. Er gebeurt echter nog meer. Het beschadigende wordt niet alleen getoond, maar ook onderbroken. Bovendien komt er in zo’n preek een nieuwe toekomst in beeld: de overwinning op de manifestaties van het kwaad.

Er zou nog veel meer te noemen zijn, maar dat voert nu te ver. Making See is een prachtig, goed leesbaar boek. Een opsteker voor allen die preken maken of naar preken luisteren.

Gerrit Immink

Klik hier voor meer informatie over het proefschrift. In het Friesch Dagblad van 26 mei verscheen een interview met Kees van Ekris.