Home/actueel/PThU nieuws/Catherine Keller in Nederland
16 februari 2017

Catherine Keller in Nederland

Catherine Keller is een vooraanstaande en vernieuwende theoloog uit de VS. Op 10 maart houdt zij een lezing met als titel ‘The Cloud of the Impossible: Theology as Apophatic Panentheism’. De titel verwijst naar haar boek uit 2015, ‘The Cloud of the Impossible’. Daarin werkte ze haar theologie uit, die ze als een ‘apophatisch panentheisme’ betitelt. Het onderwerp van haar lezing licht zij als volgt toe:     

In the aftermath of secularization and the ambiguity of the postsecular, the ‘death of God’ and the collapse of Christendom is old history. Yet Christian theology shows startling resilience. This talk will consider the generative mix of pluralist, feminist  and ecopolitical impulses embraced in an apophatic panentheism. Drawing on the depths of a Christian mysticism of unsaying and the constructive relationalism of process theology, such a theology opens possibility – for both theology and its world – right in the midst of apparent impossibility.

Op 11 maart gaat Keller in een seminar over haar theologie in gesprek. Ze respondeert op de inleiding die Rick Benjamins schreef over haar werk en ze beantwoordt een aantal vragen die  deelnemers aan een studiedag haar stelden. Daarna volgt een open gesprek over haar theologie.

Meer informatie over lezing en masterclass is te vinden op www.devrijzinnigelezing.nl