Home/actueel/PThU nieuws/Net verschenen: Maarten Luther - Band I - Theologische Antropologie
19 januari 2017

Net verschenen: Maarten Luther - Band I - Theologische Antropologie

In het kader van 500 jaar Reformatie verschijnen onder redactie van Markus Matthias, hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit, bij Uitgeverij DAMON drie unieke Latijn-Nederlandse uitgaven met teksten van Maarten Luther. In de drie banden komen verschillende teksten voor het eerst integraal in het Nederlands beschikbaar. Daarnaast worden de oorspronkelijke Latijnse teksten beschikbaar gesteld zodat de lezer een betrouwbare basis voor zich heeft om Luthers taal, argumentatie en inzichten te bestuderen. Deze uitgave wil zo een breder publiek de mogelijkheid bieden om het gesprek met de academische theoloog Luther aan te gaan.

Maarten Luther heeft geen theologisch leerboek geschreven. Wie hem theologisch wil leren kennen en begrijpen moet het gesprek met hem aangaan, het gesprek dat hij destijds voerde met de theologische elite en de gewone gelovige van zijn tijd. Voor de gewone gelovigen schreef hij veel stichtelijke teksten om hun in hun vragen en angsten een leidraad en houvast te geven. Deze teksten vinden echter het fundament in zijn academische theologie die hij universitair en in de uiteenzetting met de toenmalige kerk ontvouwde. De focus van deze uitgave ligt daarom oo de academische teksten die oorspronkelijk in het Latijn vervat zijn.

Theologische antropologie - De mens voor God is gewijd aan de vraag wat wij over het mens-zijn kunnen zeggen, hoe wij onszelf als mensen kunnen begrijpen met alle gevolgen ervan voor ons handelen in onze samenleving en de waarden die wij aan mensen, zaken, gebeurtenissen of verschijnselen toekennen. De vraag is of de theologische wetenschap met haar algemene (si deus daretur: als God er is) en bijzondere (si deus loquitur: als God spreekt) vooronderstelling hieraan een bijdrage kan leveren. Luther stelde immers dat slechts vanuit theologische perspectief verstandige, aanvaardbare en bruikbare kennis over het mens-zijn kan worden gewonnen.

De tweede band, Soteriologie (Geloven in Christus en de christelijke vrijheid), presenteert centrale teksten over de verandering die het geloof in Christus met zich meebrengt, de zogenoemde christelijke vrijheid. De derde band, Ecclesiologie (Leven in de kerk), zal belangrijke geschriften bevatten over hoe de kerk georganiseerd zou moeten worden als wij beseffen hoe onze situatie voor God en wat de christelijke vrijheid is. Beide resterende banden zullen (waarschijnlijk) nog 2017 verschijnen.

Maarten Luther - Band I - Theologische Antropologie – De mens voor God is te bestellen via Uitgeverij DAMON.

ISBN: 9789463400480
Prijs: € 59,90