Home/actueel/PThU nieuws/Studiereis Roemenië
8 februari 2018

Studiereis Roemenië

Lente in Europa? Eigentijdse preken in de Europese context in het spanningsveld van “christelijke en nationale identiteit”

Collegiale studiereis voor STUDENTEN en PREDIKANTEN naar Roemenië 24 mei - 3 juni 2018 (studenten 27 mei t/m 3 juni)

Leiding: Dr. Ciska Stark, dr. Bert de Leede,  ds. Székely József en Dr. Botond Kopandi

Organisatie: Ries Nieuwkoop, Protestantse kerk in Nederland

Wat en waar?

Van 24 mei tot 2 juni 2018 kun je mee met een themareis en vierdaagse studieconferentie in Roemenië van predikanten en studenten uit Nederland met predikanten en studenten van de Hongaars protestantse kerk.

Het doel is: in collegiale ontmoetingen je preekexpertise opfrissen en doordenken vanuit het perspectief van de context waarin je preekt.

Voorafgaand aan de studieconferentie (van zondagvond tot en met donderdagmiddag) verblijven de Nederlandse predikant-deelnemers daarom in verschillende gemeenten van de Hongaarse kerk. De predikant-deelnemers zullen op zondag 28 mei voorgaan in die betreffende gemeente. De studenten arriveren zaterdag 27 mei en hebben zaterdagavond en zondag ontmoetingen met Hongaars/Roemeense studenten in de kerkelijke context.

De studieconferentie wordt gehouden in Györgyfalva, een dorp nabij Cluj. De voertaal is Nederlands/Hongaars en Engels, er is simultaan vertaling aanwezig. Hongaarse docenten spreken Nederlands.

Thema

De thematiek focust op de kerntaak van de kerk, de dienst van het Woord, de prediking. Nederlandse predikanten preken regelmatig en de Hongaarse collega’s zelfs heel veel. Maar waarom? Waartoe? En vooral: hebben wij iets te zeggen, dat er werkelijk toe doet? In samenlevingen waar mensen letterlijk en cultureel op drift zijn, op zoek naar veiligheid, zin en zekerheid. Het gaat dus om ‘preken in de spanningsvolle context van West-Europa’.

Programma

  • Maandag t/m donderdagochtend: hoor- colleges in een groep van docenten en (master)studenten. Oefeningen in twee groepen: de studenten in het beginnend ambacht van de prediking, de predikanten met inbreng van hun eigen praktijk. We brengen de principes van goede prediking in praktijk; we stellen de vraag  waar onze tijd en context behoefte aan heeft; we bestuderen de eigen stem vanuit de Schriften en we beoefenen het ambacht van de prediking op creatieve wijze.
  • In de avonden zijn zal een en ander worden toegespitst op de cultureel-maatschappelijke veranderingen die ‘Europa’ doormaakt, en de theologische duiding daarvan. Aan dit avondprogramma zullen ook Hongaarse studenten deelnemen.
  • Vrijdag 1 juni is gereserveerd voor een excursie van de Nederlandse deelnemers (predikanten en studenten) naar de wereldberoemde orthodoxe kloostercomplexen in Roemenië.

Voorbereiding, kosten en aanmelding

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij “Ontvouwen, protestantse prediking in de praktijk” (deels) lezen, boek van Ciska Stark en Bert de Leede.  Dit boek is verplichte literatuur voor het college ‘Voorgaan in de eredienst’.

Maximaal aantal deelnemers is gesteld op 15. Er is plaats voor predikanten en ca. 8 master-studenten.

Voor: predikanten van de PKN (3.5 st.pt) en de Hongaars-gereformeerde kerk in Roemenië en (parallelprogramma) master-studenten PThU en Cluj.

Wanneer: 24 mei (studenten 27 mei - 2 juni) weekend bij een predikant-collega, conferentie tot donderdag en aansluitend excursie naar Orthodoxe kloostercomplexen Bukovina.

Kosten: voor deelname: 250.- euro pp verblijf en excursie + reiskosten die variëren van 125 .- tot 200.- euro.

We vliegen van Eindhoven naar Cluj vv.

Informatie en aanmelding door studenten: Dr. F. Stark, fstark@pthu.nl

Predikanten: Ries Nieuwkoop, Ries.nieuwkoop@gmail.com

Tel. 038 4650155 Mob. 0650528671

DEADLINE AANMELDING 24 februari a.s.