Home/actueel/PThU nieuws/24 mei: Promotie drs. Kees van Ekris aan de PTHU in Groningen
9 mei 2018

24 mei: Promotie drs. Kees van Ekris aan de PTHU in Groningen

Kees van Ekris verdedigt 24 mei om 14.30 uur zijn proefschrift ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension in preaching’. De promotie vindt plaats in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen (Broerstraat 5, Groningen).

Over het proefschrift

De onderzoeksvraag van de studie is: Wat gebeurt er theologisch en homiletisch gezien in de profetische dimensie van prediking? In deze empirisch-analytische studie beschrijft en analyseert Kees van Ekris deze profetische dimensie en ontwikkelt hij er een eigen homiletisch perspectief op. In een verkennende topografie van het profetische, laat hij allereerst zien hoezeer het profetische een formatief fenomeen is, zowel in religieuze bronteksten als in confessionele tradities, maar ook in contemporaine intellectuele, maatschappelijke en culturele discoursen. De studie richt zich gaandeweg op de christelijke gemeente als een eigen topos van het profetische en daarin met name op de prediking.

In het hoofdgedeelte van het onderzoek analyseert Van Ekris negentien preken van Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King Jr. en Desmond Tutu. In een vervolganalyse analyseert hij preken van Gerhard von Rad, Werner Krusche en Rowan Williams. Vijf centrale concepten worden uit deze preken gedestilleerd. Het profetische in prediking, zo blijkt uit dit onderzoek, is niet enkel analytisch, kritisch en interveniërend, maar ook illuminatief, cathartisch en inwijdend in de roeping van de christelijke gemeente in het heden. Het laatste deel van de studie - waarin Van Ekris ook actuele Nederlandse lokale preken bespreekt - is een eigen bijdrage aan het homiletisch debat. Het profetische in prediking wordt ontvouwd vanuit het centrale concept van zien: zichtbaar maken, inzicht overdragen, de gemeente die in de prediking participeert in de kracht van een visioen. Van Ekris laat zien hoe het profetische daarin een samenspel is van zowel inductieve als epifanische aspecten.

Over de promovendus

Kees van Ekris (1972) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht, doceerde Oude Testament in Indonesie en was toerustingspredikant in Salatiga (Java) en gemeentepredikant in Breukelen. Op dit moment is hij predikant in Zeist en studie-secretaris van Areopagus/IZB, een instituut voor missionaire en contextuele prediking.

Promotores: prof. dr. Gerrit Immink en prof. dr. Edward van ’t Slot
Co-promotor: dr. Theo Pleizier