Home/actueel/PThU nieuws/Open dag Theologie Amsterdam
26 januari 2018

Open dag Theologie Amsterdam

Genade voor recht?

Over vergelden en vergeven

Genade voor recht? Dat is het thema van de Open Dag die de Theologische Faculteit van de VU en de Protestantse Theologische Universiteit houden op zaterdag 17 maart. Het programma begint om 10.30 uur, vooraf inloop met koffie/thee. ’s Morgens zijn er een viertal inleidingen met steeds gelegenheid voor gesprek. ’s Middags is er een wandeling in de stad langs een aantal gedenkplekken van onrecht. De toegang is gratis.

De dag is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de theologie: gemeenteleden, ambtsdragers en predikanten. En natuurlijk voor een ieder die geïnteresseerd is in een studie theologie!

De instellingen bieden koffie/thee en lunch aan. Alleen aanmelden is noodzakelijk.

Locatie: VU-PThU, hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam.

Genade voor recht? Sommige misdaden zijn moeilijk te vergeven. Vrijgelaten ex-misdadigers die opnieuw de fout in gaan, roepen steevast de vraag op of ze wel vrij hadden moeten worden gelaten. Moeten mensen die een ernstig zedenmisdrijf hebben gepleegd, mensen die iemand om het leven hebben gebracht, of mensen die zich hebben aangesloten bij IS, eigenlijk wel een tweede kans krijgen? Wordt daarmee niet een onacceptabel risico genomen?

Hoewel … . De idee dat mensen een tweede kans verdienen, is een pijler onder ons rechtssysteem. Daarin beoogt straf niet alleen om vergelding van het gepleegde misdrijf, maar ook de verbetering van de wetsovertreder. Binnen de theologie is “vergeving” zelfs cruciaal. De idee van “vergeving” lijkt echter haaks te staan op de behoefte aan wraak en op het verlangen de samenleving te beschermen tegen mensen die bewezen hebben een ander naar het leven te kunnen staan.

Programma

10.00                 

Inloop met koffie en thee 

10.30                

Enkele korte lezingen over het thema door prof. Wido van Peursen, prof. Joke van Saane, prof. Maarten Wisse en dr.mr. Klaas-Willem de Jong.

 12.45                 

Lunch

 13.45                 

Met de metro naar station Weesperpoort. Stadswandeling langs enkele gedenkplaatsen in de stad onder leiding van prof. Rinse Reeling Brouwer, omstreeks 15.30 uur eindigend bij de Muiderkerk.

 16.15                 

Einde van de dag   

Deelname is gratis. De instellingen bieden deze dag aan. Aanmelden is noodzakelijk en kan hieronder.

Nadere informatie bij communicatie@pthu.nl

Meld je nu aan voor onze open dag op zaterdag 17 maart!

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.
(toets de volgende code in: 41730)