Home/actueel/PThU nieuws/Waarom is er lijden in de goede schepping?
12 maart 2018

Waarom is er lijden in de goede schepping?

Rabbijn Eisen uit Jeruzalem gaf op 8 maart een gastcollege aan de PThU over dit moeilijke onderwerp. Hij deed dat op uitnodiging van de Stichting tot Bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek, de Faculteit Godgeleerdheid van de VU en het Baptistenseminarie. In het eerste uur gaf hij in duizelingwekkend tempo een inleiding over het thema op basis van Jesaja 12:1-2 “Ik zal u loven Heer, want U was woedend op mij…”.  Met imposante kennis van de Bijbel leidde hij de ongeveer 30 aanwezigen door de relevante Bijbelplaatsen met oog voor tekstuele eigenaardigheden en dubbele bodems. Hij wees bijvoorbeeld op de dubbele betekenis van de Hebreeuwse wortel זמר (Jes. 12:2), dat behalve “lof zingen” ook “snoeien” kan betekenen (bijv. Jes. 5:6). Het onheil dat de mens soms overkomt kan dan worden gezien als het “snoeien” van God dat ertoe dient dat we meer vrucht gaan dragen.

Na een korte pauze was er ruimte voor vrije discussie waarin alles, ook de meest gevoelige vragen, zoals bijvoorbeeld het onuitsprekelijke lijden van de Sjoa, aan de orde konden komen. Rabbijn Eisen wees erop dat God in het Jodendom voor alles gezegend wordt, ook over onheil dat je treft. In plaats van de zegen “die goed is en goed doet” die wordt gezegd als je iets goeds overkomt, wordt dan gezegd “gezegend de rechter van de waarheid”. Daarmee ontken je niet de pijn en het verdriet, maar blijf je daarin en daardoorheen vertrouwen op Gods wijsheid.

Veel vragen blijven, dat kan ook niet anders, maar het is een voorrecht om een moeilijke kwestie als het lijden in de wereld, in vrede te kunnen bespreken in een joods-christelijk gesprek op zomaar een donderdagochtend in Amsterdam.