Home/actueel/PThU nieuws/Pim Boven aanvaardt bestuursfunctie bij TUK
31 januari 2019

Pim Boven aanvaardt bestuursfunctie bij TUK

Het College van Bestuur maakt aan alle betrokkenen bij de Protestantse Theologische Universiteit bekend dat onze manager bedrijfsvoering, drs. J.W. (Pim) Boven, een nieuwe functie heeft aanvaard als bestuurder van de Theologische Universiteit Kampen. We wensen Pim Boven en de collega’s van de TUK van harte geluk met deze mooie ontwikkeling in zijn loopbaan.

Voor de PThU betekent dit dat we afscheid nemen van een bijzondere collega. In korte tijd heeft Pim Boven op zijn brede expertiseterrein van financieel-economische zaken en integrale bedrijfsvoering belangrijke stappen voor en met de PThU gezet. Daarnaast heeft  hij in toekomstgerichte bijdragen en kwaliteitsverbetering voor de hele universiteit, grote stuwkracht aan de dag gelegd. Daarop kan de PThU verder bouwen.

Pim Boven zal tot en met mei nog beschikbaar zijn voor een aantal strategische dossiers voor de PThU. Een moment waarop we het afscheid van Pim zullen markeren en hem alle goede wensen meegeven, zal nog worden bekend gemaakt.

prof.dr. Mechteld Jansen, rector.