Home/actueel/PThU nieuws/Geef Europa niet op!
14 maart 2017

Geef Europa niet op!

Geef Europa niet op! 

In 2017 vinden in verschillende landen van Europa verkiezingen plaats en zullen er politieke beslissingen over de toekomst van Europa genomen moeten worden. Het is niet denkbeeldig dat de Europese gemeenschap desintegreert en allerlei gevaarlijke ontwikkelingen speelruimte krijgen. Al langer tekent zich af dat het besef van wat de Europese gemeenschap heeft betekend voor de stabiliteit en samenwerking na de Tweede Wereldoorlog tanende is.

In deze situatie roepen we als leden van de academische gemeenschap allen die tot deze civitas behoren niet mee te gaan in de golf van cynisme en onwaarheden, waarmee een open, vreedzaam en democratisch Europa wordt beschimpt en bestreden. Het is niet waar dat het enige alternatief is, de huidige situatie te accepteren of afscheid van Europa te nemen. De grondwet van elk van de Europese landen biedt voldoende speelruimte en handvatten om zich in te zetten voor het ideaal van een continent, dat binnen de eenheid de nodige verscheidenheid niet enkel toelaat, maar zelfs stimuleert.

Het is tijd om aan de politieke partijen in ons land te vragen, welke kant ze met Europa uit willen: welke politiek staan ze voor? Is het een Europa van ‘eigen volk eerst’, gericht op economisch gewin? Mobiliseren ze angstgevoelens, die het denken verlammen? Of is het perspectief een vorm van samenleven waarin respect voor de ander de boventoon voert? Wordt het beleid gedragen door het besef dat alleen wanneer we gericht zijn op het welzijn van allen dit een politiek kan opleveren die verbindt en een open oog en hart heeft voor wie gebrek heeft en nood lijdt?

Met name aan de studerende jongeren vragen we zich met deze problematiek te verbinden, te stemmen en kritisch te staan tegenover wat op de sociale media voor waar wordt uitgegeven. Het is voor onze samenleving niet alleen van levensbelang dat er een vrije en kritische pers is, maar óók dat die gehoord wordt. Het komt er nu op aan waakzaam te zijn en even bewust als moedig op te komen voor een vrij, open en rechtvaardig Europa.  

In aansluiting bij een initiatief van onze Duitse collega’s Prof. Dr. Peter Fischer-Appelt en Prof. Dr. Frithjof Rodi geven wij deze oproep graag binnen Nederland door. 

  • Gerard den Hertog, emeritus hoogleraar systematische theologie, Theologische Universiteit Apeldoorn
  • Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie, Protestantse Theologische Universiteit
  • Kees van der Kooi, hoogleraar systematische theologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar nieuwe testament, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Rinse Reeling Brouwer, hoogleraar Miskotte/Breukelman-leerstoel, Protestantse Theologische Universiteit
  • Edward van ’t Slot, bijz. hoogleraar ecclesiologie (RUG), docent / onderzoeker Protestantse Theologische Universiteit