Home/actueel/PThU nieuws/Tweede band verschenen van Latijn-Nederlandse Lutheruitgave
12 juli 2018

Tweede band verschenen van Latijn-Nederlandse Lutheruitgave

Onlangs is de tweede band verschenen van de Latijn-Nederlandse Lutheruitgave. In deze tweede band staan geschriften van Luther centraal waarin hij op verschillende manieren probeerde uit te leggen en te beweren hoe de christelijke godsdienst feitelijk de problemen kon oplossen die de menselijke situatie vanuit theologische perspectief met zich mee bracht (vgl. Band I: Theologische antropologie – De mens voor God). Het gaat dus over de redding uit deze situatie (soteriologie) en om een kern-belofte van de christelijke verkondiging, namelijk de christelijke vrijheid in het geloof. Een van de vertalers is prof. dr. Markus Matthias van de PThU.

Maarten Luther worstelde lang met de vraag wat christelijke vrijheid precies behelst en hoe deze vrijheid verkregen en ervaren kan worden. In Soteriologie, de tweede band van de Latijn-Nederlandse uitgave, staan geschriften van Luther over dat thema centraal. Hierin probeert hij op verschillende manieren uit te leggen hoe de christelijke godsdienst de problemen kan oplossen die de menselijke situatie vanuit theologisch perspectief met zich meebracht (vgl. Band I: Theologische antropologie – De mens voor God).

Naast de beroemde 95 stellingen, die het begin van de reformatie inluidden, bevat deze band ook het Traktaat over de christelijke vrijheid aan Paus Leo X en zijn geschrift tegen Jacobus Latomus, een meesterstuk van apologie, polemiek en wetenschappelijke (grammaticale) benadering van de Bijbel.

De uitgave is hier te bestellen.