Home/actueel/PThU nieuws/Theologische ontdekkingsreis in culturele-museale veld
8 maart 2018

Theologische ontdekkingsreis in culturele-museale veld

Kun je musea als plaatsvervangers van kerken zien en hebben bezoekers spirituele ervaringen bij het zien van kunst? Kunsthistorica Lieke Wijnia (1985) onderzocht het en wint er vrijdag 16 maart de grote gouden prijspenning mee van het Godgeleerd Genootschap van Teylers Stichting. De stichting en de genootschappen zijn al sinds 1778 actief om kunst en wetenschap te stimuleren. In 1784 opende de stichting Teylers Museum.

Prof.dr. Marcel Barnard formuleerde als lid van Teylers Godgeleerd Genootschap een prijsvraag, waarin gevraagd werd: “een onderzoek naar het museum als eigentijds laboratorium voor de queeste naar God”. Daarop kwam vorig jaar een verhandeling binnen van dr. Lieke Wijnia, die op 16 maart 2018 in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum met een gouden penning wordt bekroond.

Barnard: “Lange tijd hebben we gedacht dat Nederland seculariseert. Tegenwoordig is die gedachte verlaten. Eerder is het zo dat religie zich handhaaft, maar buiten de muren van kerken en andere religieuze instituten, en niet meer in klassieke vormen. Mensen blijven het heilige, dat wat de gewone werkelijkheid overstijgt, zoeken. Overal, en op hun eigen manier. De gewone werkelijkheid overstijgen, dat is precies wat de kunsten ook doen, en daarom onderzoeken religiewetenschappers kunst en religie tegenwoordig vaak als verwante verschijnselen. Ontmoeting met de kunst kan het gewone leven intensiveren en een sacrale ervaring opleveren. Het museum kan zo een plek worden met religieuze trekken.”

Dr. Lieke Wijnia wint de prijsvraag met haar essay In Pursuit of the Sacred. The Museum as Laboratory in the Contemporary Quest for God. Haar onderzoek is deels theoretisch en bevat twee sterke casussen. Volgens het genootschap hanteert Wijnia verschillende disciplines zoals etnografie, filosofie, theologie en museologie en weet zij op het snijvlak van al die disciplines antwoorden te vinden.

De prijsuitreiking is voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 15.00 uur (wel even aanmelden). Aanmelden kan via reserveringen@teylersmuseum.nl of via telefoonnummer 023-5160972. . 

Zie verder het persbericht van Teylers:  https://www.teylersmuseum.nl/nl/over-het-museum/pers-beeldmateriaal/nieuwsberichten/uitreiking-gouden-prijspenning