Home/actueel/PThU nieuws/Terugblik conferentie ‘Science and Religion in French-speaking Africa
26 april 2017

Terugblik conferentie ‘Science and Religion in French-speaking Africa

Afgelopen week vond aan de PThU in Groningen een kleine maar unieke conferentie plaats. In het kader van het project ‘Science and Religion in French-speaking Africa’ kwamen ruim twintig wetenschappers bij elkaar om de uitkomsten van het door de Templeton World Charity Foundation gefinancierde onderzoek van prof.dr. Benno van den Toren en dr. Klaas Bom met elkaar te bespreken. Het debat over geloof en wetenschap, dat veelal slechts vanuit Westerse optiek wordt belicht, kwam door de focus op Afrika in een ander licht te staan. Het grootste deel van de buitenlandse deelnemers kwam uit de verschillende regio’s van Afrika.  Ook de uitéénlopende disciplinaire achtergrond van de gasten zorgde voor een zeer gevarieerde inbreng. Zo deelde de socioloog Elaine Howard Ecklund (Rice University, Houston) veel kennis vanuit haar vergelijkende studie onder wetenschappers in acht verschillende landen.  De rol van culturele context, die in de benadering van Bom en Van den Toren veel aandacht krijgt, werd uitvoerig bediscusieerd. Dat leidde niet alleen tot een bezinning over de invloed van de Afrikaanse cultuur, maar ook over de betekenis van het zogenaamde scienticisme in het Westen. De komende tijd zullen er verschillende artikelen en een monografie verschijnen over dit onderzoek in Franstalig Afrika.