Home/actueel/PThU nieuws/PThU theologen bij oecumenische assemblee
6 juli 2017

PThU theologen bij oecumenische assemblee

In Leipzig wemelt het deze dagen van de gereformeerden. De World Communion of Reformed Churches (WCRC) is er bijeen van 29 juni tot 7 juli. Uit meer dan 225 kerken wereldwijd zijn delegaties aanwezig. In de PKN-afvaardiging zitten alumna Jacoline Batenburg en prof. Heleen Zorgdrager (adviseur). Jacoline heeft ook deelgenomen aan de speciale Youth Council, die voorafgaand aan de assemblee gehouden werd. Heleen doet voor de PThU verslag:

Op deze wereldkerk vergadering, die eens in de zeven jaar gehouden wordt, neemt de protestants-gereformeerde kerkenfamilie belangrijke besluiten en hernieuwt haar inzet voor gerechtigheid en gemeenschap. Het motto van de assemblee is “Living God, Transform and Renew Us.” Het krijgt vertaling in een radicale theologie die economisch onrecht, uitputting van de aarde, raciale ongelijkheid en machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen aanklaagt en de kerk oproept tot “liberating discipleship”.

Een hoogtepunt was het optreden van de fameuze theoloog Jurgen Moltmann (91 jaar). Hij sprak meeslepend, autobiografisch, met bijbelse diepte en politieke scherpte over de levende God, de vreugde van het leven, en de machten van dood. Een ander hoogtepunt vond plaats op 5 juli in Wittenberg. In de stad waarvan de impuls tot reformatie uitging die helaas ook leidde tot een splijting in de kerk, zette de WCRC haar handtekening onder de Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Dit is een belangrijk oecumenisch document uit 1999 tussen lutheranen en rooms-katholieken waarbij nu ook de gereformeerden zich aansluiten. Opvallend is het eigen accent dat de erfgenamen van Calvijn leggen op het samengaan van “justification” en “justice”. Van groot belang is ook het besluit om als WCRC pal te gaan staan voor vrouwen in het ambt. Minstens 42 aangesloten kerken hebben nog geen plaats voor vrouwelijke predikanten. Met deze kerken wordt nu actief gesprek aangegaan. Ze moeten voor de volgende assemblee in 2024 met een concreet plan komen hoe ze hieraan invulling gaan geven.