Home/actueel/PThU nieuws/Internationale samenwerking PThU en ETF Leuven
21 april 2017

Internationale samenwerking PThU en ETF Leuven

De Protestantse Theologische Universiteit en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (B) zoeken doelbewust naar vormen van kwalitatieve en internationale samenwerking. Beide door de NVAO geaccrediteerde wetenschappelijke instellingen beogen de academische theologiebeoefening in de Lage Landen te versterken.

Rector Mechteld Jansen, PThU: “Juist in een pluralistische en geseculariseerde samenleving is het belangrijk dat theologie niet geïsoleerd wordt bedreven. De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen ligt voor de hand. Beide instellingen hechten belang aan een brede en tegelijk klassieke theologische opleiding en beiden hebben staf en studenten uit de brede protestantse traditie.”

De ETF trekt met haar interdenominationele, evangelische oriëntatie ook studenten uit de Protestantse Kerk in Nederland aan. Heel wat studenten oriënteren zich pas gaandeweg de studie op een ambtelijke carrière in één van de kerkgenootschappen of daarbuiten. De PThU is de unieke aanbieder van een driejarige academische predikantsopleiding erkend door de Protestantse Kerk. Door samenwerking zetten beide instellingen in op een vergroting en differentiatie van hun studentenpopulatie. Rector Patrick Nullens, ETF Leuven: “Wij willen flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor studenten verbreden. Door nauwere afstemming van de opleidingen profiteert de student van de eigenheid en context van beide instellingen en kunnen we de academische theologiebeoefening in de Lage Landen versterken.”

Een eerste concrete resultaat van de samenwerking betreft een flexibilisering van de doorstroommogelijkheden van ETF studenten naar de driejarige master-opleidingen van de PThU. Studenten die aan de ETF het keuzetraject Bijbel en Theologie volgen, kunnen na hun bacheloropleiding onmiddellijk instromen in deze masteropleidingen in Amsterdam en Groningen. Bovendien is er een specifiek instroomplan uitgewerkt voor ETF-masterstudenten. Zij kunnen tijdens hun master aan de ETF reeds opleidingsonderdelen van de predikantsopleiding van de PThU volgen. Na het afronden van de tweejarige ETF-masteropleiding kunnen zij flexibel de predikantsmaster van de PThU afronden. Jansen: "We zetten in op een strategische samenwerking aan het begin van het mastertraject. Daardoor blijven de samenhang van het programma en de doorlopende leerlijnen van de predikantsopleiding gewaarborgd.” Zo streven beide instellingen naar een flexibel en internationaal interessant aanbod voor hun brede studentenpopulatie.

De samenwerking tussen PThU en ETF Leuven beoogt zowel onderzoek als onderwijs. Vanaf zomer 2018 zal er jaarlijks een van de in Leuven georganiseerde Summer Colloquia in samenwerking met de PThU worden aangeboden. Verdere onderzoekssamenwerking wordt gestimuleerd tussen onderzoeksgroepen en –instituten. Ook joint doctorates behoren tot de mogelijke onderzoekssamenwerking.

Klik hier voor meer informatie over de samenwerking in het onderwijs tussen de Protestantse Theologische Universiteit en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Over de universiteiten

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Als interkerkelijk academisch instituut heeft zij als doel de brede evangelische beweging te verdiepen, te versterken en toe te rusten.

De Protestantse Theologische Universiteit biedt onderzoek en onderwijs in de protestantse theologie, met zicht op de kerk wereldwijd. Zij speelt in op veranderingen die zich voltrekken op het gebied van geloof, kerk en religie. Met haar nieuwe verbrede uitstroomprofielen richt zij zich op sectoren in kerk en samenleving die een nieuwe inzet van theologie nodig hebben en waarderen: de zorg, bestuur en beleid, identiteitsvragen, missionaire aanwezigheid en allerlei vormen van gemeenschapsopbouw, krijgsmacht en gevangeniswezen. Met studenten en docenten die scherp van geest, diep geworteld, breed georiënteerd en rijk aan spiritualiteit zijn, timmert de PThU aan de weg en herkent daarin de ETF als partner.