Home/actueel/PThU nieuws/Terugblik op Mini-symposium: Forgiveness after Auschwitz?
13 april 2017

Terugblik op Mini-symposium: Forgiveness after Auschwitz?

Vergeving schenken aan wie je kwaad hebben gedaan: het is een oerchristelijk principe. Maar is het altijd goed? De Joodse schrijver Jean Améry vond van niet. Juist door te weigeren te vergeven kun je een cyclus van geweld stoppen, stelde hij.

Améry stond centraal op het minisymposium ‘Forgiveness after Auschwitz’, georganiseerd door promovenda Joyce Rondaij, die aan de PThU onderzoek doet naar dit onderwerp. Specifiek onderwerp van haar PhD onderzoek is de Italiaanse joodse schrijver Primo Levi, waarbij zij zich zich focust op vraag hoe om te gaan met menselijkheid en God na Auschwitz. In haar onderzoek combineert Joyce theologie, filosofie en letterkunde teneinde meer begrip te krijgen van Levi's oeuvre.

Joyce opende het symposium met een verhaal van Simon Wiesenthal. In dat verhaal vraagt een nazisoldaat die stervende is om een Joodse man bij hem te brengen, zodat hij zijn misdaden kan ‘biechten’. Wiesenthal komt en hoort het verhaal aan, maar kan niet vergeven. Vervolgens sterft de nazi.

De vraag bij dit verhaal is: had hij moeten vergeven?

Speciale gastspreker van het symposium was Jonathan Druker. Hij ging dieper in op het werk van Jean Améry die verklaarde dat de weigering om daders te vergeven een belangrijke morele en politieke functie heeft. Door niet te vergeven ga je in tegen de sterke drang van de gemeenschap om te vergeven, om zo de pijnlijke herinneringen van een traumatische geschiedenis te vergeten.

Tijdens het symposium is het gesprek over het thema op gang gebracht tussen verschillende disciplines; zowel de theologie, de filosofie, psychologie, traumastudies en literatuurstudies. Het seminar werd zowel door de organisatoren als door de deelnemers gezien als een groot succes. Vanuit het publiek werden meerdere gezichtspunten aangedragen die nieuw licht werpen op het thema.

In de video geven Joyce Rondaij en Jonathan Druker uitleg over het symposium.

Het mini-symposium ”Forgiveness after Auschwitz?” trok zowel de aandacht van het Nederlands Dagblad als Reformatorisch Dagblad.

Eergisteren stond een groot interview met Joyce in het Reformatorisch Dagblad n.a.v. de sterfdag dertig jaar geleden van Primo Levi.

Bovendien ging gisteren de column van Stevo Akkerman in Trouw over haar onderzoek.