Home/actueel/PThU agenda/Dom Hélder Câmaralezing 2018. Maakt het verschil als je de bijbel met een 'beperking' leest of niet? (Engels)
22 oktober 2018

Dom Hélder Câmaralezing 2018. Maakt het verschil als je de bijbel met een 'beperking' leest of niet? (Engels)

Door ‘beperking’ te thematiseren kunnen de stemmen van mensen met een beperking gehoord worden. Wat betekent dit voor contextueel bewuste Bijbelinterpretatie? Hoe wijzen de stemmen van mensen die blind, doof, autistisch of anderszins ‘beperkt’ zijn op eenzijdigheden in traditionele exegese en welke perspectieven maken zij mogelijk? Wat voor aannames ov  er ‘beperking’ spelen een rol in Westerse Bijbelinterpretatie en theologie en zijn die wel terecht?

Nieuwe inzichten en Nederlandse perspectieven

Prof. Louise Lawrence is één van de voortrekkers op het gebied van Bijbelintepretatie die de context van beperking serieus neemt. Ze ziet beperkte perspectieven als verrijking voor Bijbelinterpretatie - en als een uitdaging voor bestaande, traditionele exegese. Dit zal in haar lezing centraal staan met voorbeelden uit de praktijk. Vanuit Nederlands perspectief zullen mensen met pastorale en persoonlijke ervaring op de lezing van prof. Lawrence reageren. Dit zijn: Ds. Bettie Woord, pionier in Almere-poort en ervaringsdeskundige, Ds. Wijke Greydanus, predikant en geestelijk verzorger voor mensen met een beperking, Diaken Marcel Broesterhuizen, pastor rk dovenpastoraat.

Taal: de lezing is Engelstalig met een Nederlandse vertaling, de discussie wordt ook vertaald.

Locatie: PThU zaal, in de Protestants Theologische Universiteit, Boelelaan 1105, Amsterdam (in VU gebouw).

Programma:

  • Maandagavond 22 oktober.
  • Vanaf inloop vanaf 19.00 uur.
  • Aanvang programma om 19.30 uur en einde programma rond 21.15 uur.
  • Aansluitend kan er verder gesproken worden met elkaar, met een drankje erbij.

Er is de mogelijkheid om vooraf samen te eten in de mensa van de VU (open tot 19.00 uur), vanaf 17.30 uur (eigen rekening).

Bekijk hier de flyer. Deze lezing is een samenwerking van: Kerk in Actie – de Nederlandse Zendingsraad – Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (PThU/VU).

Kosten en aanmelden:

€ 10,- per persoon en voor studenten is de lezing gratis. Aanmelden online is gesloten (kon t/m donderdag 18 oktober).