Home/actueel/PThU agenda/Studiemiddag 'Continuiteit & Vernieuwing' van de leerstoel Judaistiek
22 februari 2018

Studiemiddag 'Continuiteit & Vernieuwing' van de leerstoel Judaistiek

Een initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Stichting tot bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de judaistiek (SBWOJ)

Wanneer: 22 februari 2018, 15.00 - 17.30 uur

Waar: PThU filmzaal (1E24), De Boelelaan 1105 te Amsterdam (Hoofdgebouw VU: E-vleugel, eerste etage)

Aanmelden via onderstaand formulier uiterlijk 20 februari.

Ter gelegenheid van de herbenoeming van prof. dr. A. Houtman en de vernieuwing van de leerstoel willen de besturen van de uitnodigende instanties de ontwikkelingen markeren tijdens de studiemiddag 'Continuïteit & vernieuwing.'

Programma

  • Welkom door prof. dr. M. M. Janssen, rector van de PThU
  • Vernieuwing van leerstoel en bestuur SBWOJ door prof. dr. M.A. Kaashoek, voorzitter bestuur en lid curatorium
  • Bij deze gelegenheid wordt prof. dr. A. Houtman de vriendenbundel Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim surroundings aangeboden,welke onder redactie stond van Klaas Spronk en Eveline Staalduine, en is uitgegeven door Brill Leiden. De bundel bevat bijdragen van 20 vakgenoten.

Twee van de betrokken auteurs zijn bereid gevonden om op de studiemiddag een inleiding over het door hen in de bundel behandelde onderwerp te houden:

  • Prof. dr. Marcel Poorthuis (Tilburg): ‘De schande van David volgens joodse en islamitische bronnen’
  • Dr. Lieve Teugels (Amsterdam/Groningen): ‘Parabels als instrument van continuiteit en vernieuwing in de rabbijnse midrasj’
  • Prof. dr. Klaas Spronk en dr. Eveline Staalduine (red.) bieden de vriendenbundel aan prof. Houtman aan.
  • Woorden van dank en perspectief door prof. dr. Dineke Houtman
  • Afsluiting door prof. dr. M.A. Kaashoek en uitnodiging het glas te heffen

U bent hierbij van harte welkom. Indien u aanwezig wilt zijn meldt u zich aan via onderstaand formulier vóór 21 februari 2018.