Home/actueel/PThU agenda/Barthianum 2018
23 januari 2018

Barthianum 2018

Ter voorbereiding op de 36e Karl-Barth-Tagung: “Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth“

Waar: PThU Amsterdam (VU- hoofdgebouw, E-vleugel, eerste verdieping)

Wanneer: 23 januari 2018, het start om 10.00u

Voor wie: Iedereen die overweegt deel te nemen aan de Barthtagung en een goede basis zoekt voor het onderwerp dit jaar.

Aanmelden: Via onderstaand formulier uiterlijk maandag 15 januari 2018. Na deze deadline ontvangen alle deelnemers de voor te bereiden teksten per e-mail.

Karl Barth was bijna een generatie ouder dan Dietrich Bonhoeffer en werd voor de laatste pas tot een leermeester toen hij al lang en breed gepromoveerd en ‘gehabiliteerd’ was. Vanaf hun eerste ontmoeting (in 1931) tot aan het eind van zijn leven heeft Barth zich intensief met de geschriften van Bonhoeffer ingelaten. Zijn waardering loopt daarbij erg uiteen en strekt zich uit van de hoogste lof tot het diepste onbegrip (dat laatste vooral over Bonhoeffers uitingen in zijn brieven uit de gevangenis in de laatste oorlogsjaren, die ook Barth zelf betreffen). Je kunt rustig stellen, dat Barth met de erfenis van de jong omgebrachte Bonhoeffer gevochten heeft. In de Kirchliche Dogmatik komt dat tot uitdrukking in passages over de ethiek van de schepping, de navolging van Jezus in het christelijk leven en de betekenis daarvan voor het denken over de ‘gemeenschap der heiligen’. Op dit Barthianum willen we verkennen hoe Barths verwerking van dit getuigenis, dat hem tegelijk fascineert als tot bijstelling uitnodigt, verloopt. Brengt het verder dan Bonhoeffer? En in hoeverre blijft er sprake van een ‘tegoed’ van Bonhoeffer?


Programma

09.45 u Verzameling in ontmoetingsruimte PThU

10.00 u Werkgroepzaal 5/6 (+ werkgroepzaal 4)

- Opening (een fragment uit de Bergrede, met de overweging van Bonhoeffer daarbij)

- Kennismaking: groepsindeling

- Korte inleiding: uitgedaagd en onzeker; Barth’s ontmoetingen met Bonhoeffer en de poging tot omgang met zijn erfenis

10.30 u Gezamenlijke lezing van passages uit:

- K. Barth, Brief an Walter Herrenbrück 22. Dezember 1952, in: K. Barth, Offene Briefe 1945-1968 (GA V/1945-1968, hrsg. D. Koch), Zürich 1984, 322-329;

- K. Barth, Brief an Eberhard Bethge 22. Mai 1967, in: K. Barth, Briefe 1961-1968 (GA V/1961-1968, hrsg. J. Fangmeier und H. Stoevesandt), Zürich 1975, 403-407

11.15 u Koffie

11.30 u Lezing in de Duitstalige groep:

- K. Barth, Die kirchliche Dogmatik IV/2, Zürich 1955, § 66.3, ‚Der Ruf in die Nachfolge’, 603-626; met daarbij

` - D. Bonhoeffer, ‚Der Ruf in der Nachfolge’ en ‚Der einfältige Gehorsam‘ en ‚Die Nachfolge und der Einzelne‘, in: Nachfolge (1937), zoals opgenomen in Dietrich Bonhoeffer Werke Band 4, München, 1989, 45-76; 87-95.

Lezing in Nederlandstalige groep:

- K. Barth, KD § 66.3 in speciaal voor dit Barthianum verzorgde vertaling van Dr. Wessel ten Boom; daarbij

- D. Bonhoeffer, Navolging, Amsterdam 1968, pp. 29-63; 74-83.

12.30 u Lunch in ontmoetingsruimte

Deelnemers kunnen zelf een lunch meenemen of tegen betaling gaan lunchen in het restaurant van het hoofdgebouw van de VU

13.15 u - Vervolg tekstlezing in de groepen

14.30 u Thee

14.45 u Vervolg tekstlezing in de groepen

15.45 u - Informatie over de ‘Barth Tagung’ 5-7 maart in De Glind, Zeitschrift für dialektische Theologie, Barth.nl en In de Waagschaal (plenair)

- Evaluatieve opmerkingen (plenair)

16.15 u Afsluiting

Aanmeldformulier Barthianum 2018

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.