Home/actueel/PThU agenda/Promotie Daniel Bedakio-Akoto MA aan de Protestantse Theologische Universiteit
21 maart 2017

Promotie Daniel Bedakio-Akoto MA aan de Protestantse Theologische Universiteit

Dinsdag 21 maart om 15.45 uur verdedigt Daniel Bedakio-Akoto zijn proefschrift Towards Holistic Sexual Flourishing in Africa. De promotie vindt plaats aan de Protestantse Theologische Universiteit in de aula van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Over het proefschrift

In het proefschrift Towards Holistic Sexual Flourishing in Africa wordt seksualiteit op een nieuwe holistische manier benaderd met als doel menselijk welzijn in Afrika te bevorderen. Uit dit onderzoek blijkt dat de bestaande tweedeling tussen man en vrouw, geworteld in traditionele paradigma’s van seksualiteit, problematisch is. Zulke diep gewortelde dualistische seksuele opvattingen sluiten iedereen buiten wiens seksualiteit buiten dit strikte man-vrouw paradigma valt. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de interpretatie van seksualiteit door de kerk een totstandkoming van holistische seksualiteit zelfs meer belemmert dan het traditionele Afrikaanse paradigma. De kerk koppelt seksualiteit los van Gods goede schepping en verkondigt een strikte gender polarisatie. Seksuele intimiteit is in de kerk gereduceerd tot een man-gerichte seksualiteit die enkel bedoeld is ter voortplanting. Ook concludeert het onderzoek dat de meeste metaforen, die worden gebruikt in het bespreken van seksualiteit in Afrika, geen weerspiegeling zijn van opbouwende standpunten ten aanzien van seksualiteit en gender. Bovendien brengen stilzwijgen van en taboes rond seksualiteit in Afrika pastorale problemen voort. Kerkleden worstelen om gepast ecclesiologisch taalgebruik te vinden om over seksualiteit te praten. Zowel Afrikaanse mannen als vrouwen blijken aanstichter als ook slachtoffer te zijn van elkaars gender-rollen. Traditionele gender patronen onderdrukken niet enkel vrouwen, maar ook mannen.

Over de promovendus

Daniel Bedakio-Akoto is predikant in de Presbyterian Church in Ghana sinds 1999. Momenteel leidt hij de Accra Ridge Church (een interdenominationele, internationale Engelssprekende kerk) te Accra, Ghana. Hij behaalde zijn diploma in Ministry en Bachelor of Divinity aan de Trinity Theological Seminary in Legon, Accra, Ghana; en heeft een Master of Theology van de Princeton Theological Seminary te Princeton, New Jersey, USA.


Promotores: prof. dr. M. M. Jansen en prof. dr. M. Barnard