Home/actueel/PThU agenda/Promotie Sergei Luganov
14 februari 2019

Promotie Sergei Luganov

Sergei Luganov verdedigt op donderdag 14 februari 2019 om 15.45 uur zijn proefschrift Following the Traces of the Serpent in the Old and New Testaments and the Early Jewish Interpretation: Genesis 3:1-15 in Light of Its Reception History. De promotie vindt plaats aan de Protestantse Theologische Universiteit in de aula van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Over het proefschrift 

Het idee dat de slang in de Tuin van Eden uit het verhaal in Genesis 3 gelijkgesteld moet worden aan Satan komt men nog steeds tegen, onder andere in de Russische orthodoxe kerk en in Russische baptistengemeenten. In dit proefschrift wordt om te beginnen aangetoond dat dit niet overeen komt met de oorspronkelijke betekenis van de Hebreeuwse tekst. Ook de in dit verband vaak aangehaalde teksten Jesaja 14:14b-24 en Ezechiël 28:11-19 wijzen van oorsprong niet op een rol van Satan in de Tuin van Eden, of op een val van Satan uit de hemel. Het conservatieve onderzoek wordt gekenmerkt door de neiging om de eerste zonde en de rol van de duivel voornamelijk te beschrijven in theologische termen, in plaats van in hermeneutische termen en dat de oorspronkelijke teksten zelden beschouwd worden binnen hun literaire context.

Dit proefschrift wil deze onbalans corrigeren door naast de genoemde teksten uit het Oude Testament teksten uit de Tweede Tempel-periode en het Nieuwe testament waarvan verondersteld wordt dat ze een indirecte of directe interpretatie bevatten van het verhaal in Genesis 3 te onderzoeken in hun oorspronkelijke literaire context. De documenten die zijn geschreven vóór de eerste eeuw n. Chr. beschrijven de slang over het algemeen op dezelfde manier als wordt gedaan in het verhaal in Genesis, terwijl in de documenten die na de eerste eeuw n. Chr. zijn geschreven de slang langzaam verandert in Satan. Deze transformatie zet zich voort, geholpen door een dualistische manier van redeneren rond de tijd van de vroege Kerkvaders, totdat de slang algemeen werd gezien als Satan zelf. De beginnende tendens om de slang als Satan te zien kan gezien worden als een product is van de Joods-Alexandrijnse diaspora en kwam tot bloei kwam binnen christelijke gemeenschappen nadat de boeken van het Nieuwe Testament waren voltooid.

Over de promovendus

Sergei Vladimirovich Lagunov is geboren op 1 December 1974 in Yekaterinburg, Rusland. Hij behaalde in 2007 zijn Bachelor Theologie aan het Bijbels Instituut van Noord Caucasus en zijn Master Theologie in 2010 aan het Baptisten Seminarie in Praag. Sinds 2015 is hij docent Oude Testament aan de Christelijke Universiteit van Sint Petersburg. Hij is getrouwd en heeft een dochter.

Promotores: prof. dr. K. Spronk en prof. dr. J.T.A.G.M. van Ruiten