Home/actueel/PThU agenda/Symposium Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
26 mei 2018

Symposium Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Het bestuur van het Seminarium van de Bond van VEG organiseert op 26 mei in het kerkgebouw van de VEG Bussum een symposium. Aanleiding is de verschijning van het boek Weggaan en toch blijven, dat artikelen, verhalen en bijdragen bevat van ds. Bert Louwerse (1943-2014) die jarenlang actief was op het kerkelijk erf. Hij werkte onder meer als gemeentepredikant in de VEG Veendam en Velp en als algemeen secretaris in de Bond van VEG. Hij was voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging en van het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg tegen Seksueel Misbruik (SMPR). Ook was hij lid van het uitvoerend comité van de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (IFFEC) en actief betrokken bij de Raad van Kerken in Nederland. Het boek is samengesteld door Seminariumdocent dr. Leo Mietus en uitgegeven door theologische uitgeverij Narratio te Gorinchem.

Het symposium wordt geleid door ds. Ed van den Berg, lid van het bestuur van het Seminarium. Na de officiële boekpresentatie vertellen ds. Dorette van Houten uit de VEG Franeker, ds. Laura van Weijen uit de VEG Nijverdal en dr. Theo Hettema, docent aan het Seminarium en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Dienstencentrum van de PKN, wat zij belangrijk vinden aan het boek en zullen we met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het gedachtegoed van Bert Louwerse. Het boek is na de presentatie te koop tegen contante betaling.

Locatie:Kerkgebouw VEG Bussum, dr. Fred. van Eedenweg 43, 1401 GC Bussum, T: 035 6912707.
Tijd: 14:00 - 16:00 uur.

U bent vanaf 13.30 uur welkom in de Hoekendijkzaal voor ontvangst met een kopje koffie of thee.

Omdat er op dat moment nog een gedeelte van de Bondsvergadering plaatsvindt in de kerkzaal, kan de hoofdingang niet gebruikt worden, maar kunt u buitenom via de rechterzijkant naar de aan de achterzijde van de kerk gelegen Hoekendijkzaal gaan voor de ontvangst.

Aanmelding
U wordt verzocht zich voor het symposium aan te melden vóór uiterlijk 24 mei 2018 via het Bondsbureau van de Bond van VEG te Velp: T: 026 3648249 E: info@bondveg.nl