Home/actueel/PThU agenda/Afgelast: Macht? Dat komt bij ons niet voor!
17 april 2020

Afgelast: Macht? Dat komt bij ons niet voor!

Vanwege de huidige maatschappelijke maatregelen en beperkingen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is deze bijeenkomst afgelast.


‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!’ Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid. 

Een studiedag voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Programma

 9.30      Inloop met koffie en thee
10.00     Welkom en opening door de dagvoorzitter
10.15     Lezing

Macht, een feministisch theologische verkenning
door dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de PThU

11.00     Koffiebreak
11.15     Lezing

Macht, een sociologische verkenning
door dr. Harm Dane, socioloog en theoloog, lid van het IBO-SMPR         

12.00     Lezing

Machtsmisbruik in de praktijk
door ds. Riek van Haeringen, Gemeentebegeleider SMPR

12.45     Lunch
13.45     Werkgroepen: Casusbehandeling
15.00     Theebreak
15.15     Plenair gesprek
16.00     Sluiting

Praktische informatie

Datum: vrijdag 17 april 2020
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht.
Kosten: € 25 per persoon. Studenten betalen € 10. De prijs is inclusief koffie, thee en lunch. Betaling aan de zaal.
Aanmelden kan tot en met 3 april door een e-mail te sturen naar info @ smpr.nl.