Home/actueel/PThU agenda/Afscheid Reijer de Vries
30 oktober 2020

Afscheid Reijer de Vries

De (h)erkenning van onderling pastoraat

Minisymposium en presentatie Gids voor onderling pastoraat

Gedurende elf jaar draaide het onderzoek van Reijer de Vries om een zin in de kerkorde van de Protestantse Kerk: ‘de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven’. Hij onderzocht wat dit onderlinge pastoraat in de praktijk inhoudt en hoe het functioneert. Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland zijn de resultaten van het onderzoek verwerkt in een Gids voor onderling pastoraat. Deze Gids helpt pastoraal verantwoordelijken in kerkgemeenten om het onderlinge pastoraat te stimuleren.

De Gids wordt gepresenteerd op een minisymposium over dit onderwerp naar aanleiding van de pensionering en het afscheid van Reijer de Vries als universitair docent aan de PThU.

Programma 

  • Welkom door prof. dr. Marcel Barnard - hoogleraar praktische theologie, PThU
  • Inleiding door dr. Reijer J. de Vries – docent praktische theologie en pastoraat, PThU
  • Reactie op de Gids door dr. Rein Brouwer – docent praktische theologie en praktische ecclesiologie, PThU
  • Presentatie en ‘overhandiging’ van de Gids voor Onderling Pastoraat
    • Toelichting op de Gids door dr. Theo Hettema – wetenschappelijk beleidsmedewerker pastoraat bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
  • 'De bijdrage van vrijwilligers aan het justitiepastoraat' door drs. J.G. Heetderks, hoofd van het Protestantse Justitiepastoraat hoofd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Toespraak en afsluiting door prof. dr. Marcel Barnard

Praktische informatie

Datum: vrijdag 30 oktober 2020
Tijd: 15.30 - 17.30 uur
Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenelaan 36, Amsterdam

In verband met de coronamaatregelen is het aantal fysieke deelnemers beperkt. Aanmelden betekent dus niet automatisch deelnemen. Uw deelname is pas definitief als deze door ons is bevestigd.

Andere genodigden kunnen het minisymposium bijwonen via een livestream. U ontvangt in oktober bevestigingsmail met daarin de gegevens hoe u kunt inloggen om deel te nemen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden afscheid Reijer de Vries

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.

Personalia


(toets de volgende code in: 28408)