Home/actueel/PThU agenda/Promotie Aart Goedvree aan de Protestants Theologische Universiteit
13 september 2018

Promotie Aart Goedvree aan de Protestants Theologische Universiteit

Op 13 september 2018 om 14:30 zal Aart Goedvree zijn proefschrift verdedigen met als titel: Een ondoordringbaar mysterie. Wedergeboorte volgens Herman Bavinck. De promotie zal plaatsvinden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit te Groningen (Broerstraat 5, 9712 CP Groningen).

Over het proefschrift

Binnen de gereformeerde theologie neemt de leer van de wedergeboorte een belangrijke plaats in. Het begrip wedergeboorte verwijst daarin naar het werk van God waardoor Hij een mens geestelijk vernieuwt. Waarin de wedergeboorte bestaat en hoe deze zich voltrekt, daarover is altijd veel debat geweest. De theoloog Herman Bavinck (1854-1921) heeft­ zich diepgaand met de leer van de wedergeboorte beziggehouden en hierop een eigen visie ontwikkeld. Hij behandelt deze leer niet alleen op een systematisch-theologische wijze, maar ook vanuit een ethisch en psychologisch perspectief.

Deze studie analyseert Bavincks denken over de wedergeboorte. Niet alleen zijn Gereformeerde Dogmatiek en Roeping en Wedergeboorte, maar ook zijn ongepubliceerde Gereformeerde Ethiek, diverse publicaties over de psychologie van de religie en vele andere uitgaven en manuscripten worden onderzocht. Daarbij is aandacht voor ontwikkelingen in Bavincks denken en voor zijn omgang met de bronnen. Daarnaast brengt deze studie ten aanzien van de leer van de wedergeboorte diverse achtergronden in kaart, zoals de gereformeerde orthodoxie, de moderne theologie, de ethische theologie, de psychologie van de religie en de discussie rondom de veronderstelde wedergeboorte.

Over de promovendus

Aart Goedvree (1970) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, en diende de gemeenten van Haaften, Arnemuiden en Wezep. Hij is nu als fulltime predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te Uddel. Zijn promotoren zijn prof. dr. J. Hoek en prof. dr. H. van den Belt. Aart Goedvree is getrouwd met Heleen Vaessen. Zij hebben een gezin met vijf kinderen.