Home/actueel/PThU agenda/Afscheid Rinse Reeling Brouwer
7 mei 2019

Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Rinse Reeling Brouwer: een bevlogen kenner van de gereformeerde theologiegeschiedenis, van Calvijn tot Miskotte en Breukelman. Altijd maakt hij voelbaar dat theologie niet zweeft, maar over ons gaat, hier en nu. Lezend in de Schrift, meedenkend met denkers van Barth tot Agamben, straalt hij uit dat hij zich gedrongen weet tot handelen en hopen. Een 'theologische Existenz' die inspireert en bewondering oproept. Een leraar van vele dankbare leerlingen.

Afscheid

Bijna 22 jaar was Rinse Reeling Brouwer universitair (hoofd)docent aan de PThU en haar voorganger de Theologische Universiteit Kampen. Sinds 2012 was hij ook bijzonder hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Nu neemt hij afscheid van de PThU en gaat hij met emeritaat.

Mini-symposium 'Messiaanse Exegese'

Voorafgaand aan de afscheidsrede vindt er aan de PThU een mini-symposium plaats. Thema van dit mini-symposium is 'Messiaanse Exegese'. Onder andere prof. dr. Renée van Riessen en dr. Dick Boer zullen een bijdrage leveren. 
(Het maximale aantal deelnemers voor dit symposium is inmiddels bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden.). 

Oratie

De afscheidsrede die Reeling Brouwer gaat uitspreken heeft als titel: Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia.
(U kunt zich helaas niet meer aanmelden.)

Locatie en tijd

Het mini-symposium vindt plaats in de filmzaal van de PThU. 
De oratie vindt plaats in het aula van de Vrije Universiteit (VU). U vindt de PThU en de aula van de VU aan de De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.


Oratie
15.15u  Inloop met koffie en thee - foyer VU
15.45u  Aanvang afscheidscollege - aula VU
17.00-18.30u Receptie - foyer VU


Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden.