Home/actueel/PThU agenda/Afscheid Rinse Reeling Brouwer
7 mei 2019

Afscheid Rinse Reeling Brouwer

Rinse Reeling Brouwer: een bevlogen kenner van de gereformeerde theologiegeschiedenis, van Calvijn tot Miskotte en Breukelman. Altijd maakt hij voelbaar dat theologie niet zweeft, maar over ons gaat, hier en nu. Lezend in de Schrift, meedenkend met denkers van Barth tot Agamben, straalt hij uit dat hij zich gedrongen weet tot handelen en hopen. Een 'theologische Existenz' die inspireert en bewondering oproept. Een leraar van vele dankbare leerlingen.

Afscheid

Bijna 22 jaar was Rinse Reeling Brouwer universitair (hoofd)docent aan de PThU en haar voorganger de Theologische Universiteit Kampen. Sinds 2012 was hij ook bijzonder hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Nu neemt hij afscheid van de PThU en gaat hij met emeritaat.

De afscheidsrede die Reeling Brouwer gaat uitspreken heeft als titel: Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia.

Locatie en tijd

De oratie vindt plaats op dinsdag 7 mei 2019 in het Aula van de Vrije Universiteit (VU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Aanvangstijd is 15.45 uur. Na afloop is er een receptie in de Foyer van de VU.

Als u de afscheidsrede wilt bijwonen, wilt u zich dan hieronder aanmelden?

Aanmeldformulier afscheidscollege Rinse Reeling Brouwer

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.