Home/actueel/PThU agenda/Promotie Jacobine Gelderloos MA aan de Protestantse Theologische Universiteit
6 september 2018

Promotie Jacobine Gelderloos MA aan de Protestantse Theologische Universiteit

Donderdag 6 september 2018 om 14:30 verdedigt Jacobine Gelderloos-Commandeur haar proefschrift Meaningful in the Margins, Churches and Quality of Life in the Dutch Countryside. De promotie vindt plaats in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen.

Over het proefschrift

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe kerken bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Als het gaat om de leefbaarheid van het platteland is de rol van dorpskerken een blinde vlek. Jacobine Gelderloos heeft het kerkelijk leven in twee Protestantse gemeenten in kaart gebracht: een gemeente in Noord-Brabant en een gemeente in Groningen. De vergrijzing, ontkerkelijking en samenwerking zijn dominante thema's. Daarnaast is onderzocht op welke manieren kerkelijke gemeenten betrokken zijn bij leefbaarheidsvraagstukken als armoede, eenzaamheid, vluchtelingen, maar ook aardbevingen in Groningen.

Het onderzoek laat zien dat kerken een unieke bijdrage leveren aan het dorpsleven door een plek van ontmoeting te bieden in het kerkgebouw. Een plek voor bezinning en bezieling, voor zorg, aandacht en inspiratie. In de dissertatie wordt een perspectiefwisseling voorgesteld waarin de aandacht verschuift van organisatie van het kerkelijk leven, naar betrokkenheid op wat er speelt in de plattelandsomgeving.

Op 24 september zal de publieksversie van het proefschrift bij Boekencentrum verschijnen onder de titel: Sporen van God in het dorp, Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland.

Over de promovendus

Jacobine Gelderloos(1985) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van de Research Master Religion and Culture, heeft ze als aio onderzoek gedaan bij de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Momenteel is ze werkzaam als projectleider dorpskerkenbeweging bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Promotores: prof. dr. Henk de Roest en dr. Marten van der Meulen.