Home/actueel/PThU agenda/Symposium ‘Oog in oog: Exposure als werkbenadering voor sociale en gelovige vernieuwing.’
13 november 2017

Symposium ‘Oog in oog: Exposure als werkbenadering voor sociale en gelovige vernieuwing.’

Wanneer: 13 november, 10.30 – 15.00u

Waar: PThU Amsterdam (VU Hoofdgebouw, eerste verdieping E-vleugel), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Aanmelden via onderstaand formulier vóór 9 november 2017.

Wat kunnen geloof en gelovigen bijdragen aan verbinding en vitalisering in onze maatschappij? In zogenoemde achterstandswijken slagen pastores, jongerenwerkers en inloophuiscoördinatoren erin om verbindingen te leggen over religieuze en sociale grenzen heen. De door hen ontwikkelde exposurebenadering draagt bij aan een groei in zelfachting en agency van bewoners, verdieping van de spiritualiteit en professionele identiteit van beroepskrachten en vorming van wederkerige (geloofs-)gemeenschappen.  Exposure is een leerproces waarin mensen zich blootstellen aan de leefomstandigheden en levens van bewoners in achterstandswijken.

Binnen de exposurebenadering vormt geloof op een onbedreigende manier een productieve krachtbron binnen het publieke domein. Exposure is daarom niet alleen van belang binnen pastoraal, missionair en diakonaal werk, maar ook voor professionals in niet-religieuze werksoorten.

De heilzame veranderingen bij bewoners, bij beroepskrachten en in gemeenschappen blijken te worden gedragen door een diepgaande spiritualiteit. Met behulp van onder meer de iconentheologie wordt het belang duidelijk van zintuiglijke waarneming en interactie bij deze heilzame veranderingen. Bij bewoners én beroepskrachten wordt het verlangen gewekt naar een humaner bestaan. In de manier waarop zij elkaar zien en door elkaar gezien worden, kunnen zij de veranderende kracht ervaren die in de joods-christelijke traditie wordt aangeduid als God. De confrontaties door de onderlinge verschillen hoeven niet vermeden te worden. Juist daar kunnen mensen herontdekken dat zij elkaar gegeven zijn: mensen kunnen oog in oog komen te staan.

Programma

Ontvangst vanaf 10.30u

Bijdragen van filosoof Henk Oosterling (Erasmus universiteit, auteur ‘Waar geen wil is is een weg’) en theoloog Erik Borgman (Universiteit van Tilburg, auteur ‘Leven van wat komt’)

Reflectie op het thema in werkgroepen verdeeld in de verschillende werkvelden en academische theologie.

 

Promotie drs. Rob van Waarde

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van de promotie van drs. Rob van Waarde welke plaatsvindt om 15.45u in de aula van de Vrije Universiteit. U bent hierbij van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Erik Borgman schreef reeds een reactie op dit proefschrift:

http://www.debezieling.nl/oudewijkenpastoraat-je-blootstellen-aan-gods-geest/

Aanmeldformulier 'Oog in oog' op 13 november

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.