Home/actueel/PThU agenda/Symposium ‘Oog in oog: Exposure als werkbenadering voor sociale en gelovige vernieuwing.’
13 november 2017

Symposium ‘Oog in oog: Exposure als werkbenadering voor sociale en gelovige vernieuwing.’

Wanneer: 13 november, 10.30 – 15.00u

Waar: PThU Amsterdam (VU Hoofdgebouw, eerste verdieping E-vleugel), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Aanmelden voor het symposium is wegens grote belangstelling niet meer mogelijk. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar communicatie@pthu.nl. De promotieplechtigheid om 15.45u is daarentegen vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Deze vindt plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat kunnen geloof en gelovigen bijdragen aan verbinding en vitalisering in onze maatschappij? In zogenoemde achterstandswijken slagen pastores, jongerenwerkers en inloophuiscoördinatoren erin om verbindingen te leggen over religieuze en sociale grenzen heen. De door hen ontwikkelde exposurebenadering draagt bij aan een groei in zelfachting en agency van bewoners, verdieping van de spiritualiteit en professionele identiteit van beroepskrachten en vorming van wederkerige (geloofs-)gemeenschappen.  Exposure is een leerproces waarin mensen zich blootstellen aan de leefomstandigheden en levens van bewoners in achterstandswijken.

Binnen de exposurebenadering vormt geloof op een onbedreigende manier een productieve krachtbron binnen het publieke domein. Exposure is daarom niet alleen van belang binnen pastoraal, missionair en diakonaal werk, maar ook voor professionals in niet-religieuze werksoorten.

De heilzame veranderingen bij bewoners, bij beroepskrachten en in gemeenschappen blijken te worden gedragen door een diepgaande spiritualiteit. Met behulp van onder meer de iconentheologie wordt het belang duidelijk van zintuiglijke waarneming en interactie bij deze heilzame veranderingen. Bij bewoners én beroepskrachten wordt het verlangen gewekt naar een humaner bestaan. In de manier waarop zij elkaar zien en door elkaar gezien worden, kunnen zij de veranderende kracht ervaren die in de joods-christelijke traditie wordt aangeduid als God. De confrontaties door de onderlinge verschillen hoeven niet vermeden te worden. Juist daar kunnen mensen herontdekken dat zij elkaar gegeven zijn: mensen kunnen oog in oog komen te staan.

Programma

10.30 Ontvangst

11.00u Welkom door Pieter Dronkers (dagvoorzitter)

11.10u Introductie ‘Oog in Oog: De iconische blik in de exposurebenadering’ door Rob van Waarde

11.40u ‘Oog in Oog, Hand in Hand? Over de circulariteit van asymmetrische relaties.’

door Henk Oosterling

12.10u ‘Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht: Over de verborgenheid van Gods nabijheid’ door Erik Borgman

12.50u Lunch met aansluitend gesprekken in reflectiegroepen (zie aanduiding op badge)

- Wat roept dat wat je gehoord hebt op, luisterend vanuit je expertise (positie en werkveld)?

- Welke vraag wil je stellen aan de sprekers?

14.00u Plenair gesprek met de sprekers over deze vragen

14.25- Afsluiting

14.30u

 

Promotie drs. Rob van Waarde

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van de promotie van drs. Rob van Waarde welke plaatsvindt om 15.45u in het auditorium van de Vrije Universiteit. U bent hierbij van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Erik Borgman schreef reeds een reactie op dit proefschrift:

http://www.debezieling.nl/oudewijkenpastoraat-je-blootstellen-aan-gods-geest/