Home/actueel/PThU agenda/Kennisdag ‘Missionair-diaconaal werken’ te Doorn
29 september 2017

Kennisdag ‘Missionair-diaconaal werken’ te Doorn

De kerk heeft een diaconale en een missionaire opdracht. Soms gaan die samen, soms uit het zich binnen de gemeente in aparte activiteiten. Tijdens de kennisdag op 29 september verdiepen deelnemers hun inzicht in de verschillende kanten van missionair-diaconaal werken.

Is de kerkelijke betrokkenheid bij het Gasberaad Groningen diaconaal of missionair? Is het werk van een pioniersplek in Kanaleneiland-Utrecht missionair of diaconaal? Of beiden? Het is niet alleen een definitiekwestie voor theologen maar ook een zoektocht naar beter begrip van de verschillende vormen van missionair en diaconaal werk.

Programma

10.30 - 10.45 uur / Opening - Inleiding op de dag en het thema door dagvoorzitter dr. Trinus Hoekstra.
10:45 - 11:00 uur / Kennismaking - Wie werkt missionair, wie diaconaal en wie missionair-diaconaal? (in groepen).
11.00 - 12.00 uur / De missionair-diaconale praktijk

 • Betrokkenheid bij Platform Kerk en Aardbeving in Groningen (Jacobine Gelderloos)
 • Missionair-diaconale pioniersplek ‘De Haven’ in Utrecht (ds. Marius van Duijn)
 • Missionair-diaconale ondersteuning van gemeenten en predikanten (Jonna van den Berge)
 • Missionair-diaconaal werk vanuit buitenlands perspectief (Feije Duim, Kerk in Actie)

12.00 - 12.30 uur / Bespreken van de praktijkcasussen (in groepen)
12:30 - 13:10 uur - lunch
13.10 - 13.50 uur / Terugkoppeling uit de groepen (plenair)
13.50 - 15.30 uur / Wetenschappers over de missionair-diaconale praktijk
Korte reflecties vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken op de praktijkverhalen uit de ochtend.

 • prof. dr. Stefan Paas (VU/TU Kampen)
 • prof. dr. Mechteld Jansen (PThU)

(14.30 – 14.50 uur - pauze)

 • drs. Bert Roor (Christelijke Hogeschool Ede)
 • prof. dr. Herman Noordegraaf (PThU)

15.30 - 16.10 uur / Praktijk ontmoet wetenschap - Bespreking in groepen.
16.10 - 16.30 uur / Terugkoppeling en afronding
16.30 – 17.00 uur / Napraten met hapje/drankje

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum: 29 september 2017, 10.00 - 17.00 uur.
 • Locatie: Hydepark, Doorn.
 • Aanmelden voor 14 september via: secretariaatdiaconaat@protestantsekerk.nl.
 • Toegang: € 25 (incl koffie, thee, lunch, borrel en publicatie na afloop); studenten € 15. Betaling bij aankomst.
 • Organisatie: Kerk in in Actie, Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Theologische Universiteit.

Doelgroep: predikanten, aankomende predikanten, missionaire en diaconale werkers, mensen werkzaam op missionair-diaconale pioniersplekken, studenten. Overige belangstellenden ook welkom.

Studiebelasting Permanente Educatie
Door predikanten en kerkelijk werkers kan aan de studiedag worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE en telt de studiedag mee voor 5 uren studiebelasting. Voor de voorwaarden zie https://www.protestantsekerk.nl/pcte/permanente-educatie/meer-dan-vijf-jaar-ervaring.

Organisatie
Kerk in Actie, Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Dagvoorzitter: Trinus Hoekstra