Home/actueel/PThU agenda/Barthianium 2019
22 januari 2019

Barthianium 2019

Als voorbereiding op de 37e Karl Barth Tagung in april bespreken we op dinsdag 22 januari zijn bekende voordracht in Tambach. We bespreken de context en geven een voordracht van de Nederlandstalige versie, 'De christen in de maatschappij'. 

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het Barthianium.

'Der Christ in der Gesellschaft. Karl Barths Tambacher Vortrag nach 100 Jahren'

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog was er in Duitsland een grote behoefte aan een algehele heroriëntatie. Een groep christenen die zich wilde inzetten voor een wederopbouw in de geest van democratie en socialisme riep voor september 1919 in het dorpje Tambach (Thüringen) een conferentie samen. Zij dacht inspiratie te kunnen ontvangen van de Zwitserse beweging van het religieus-socialisme. Na lange onderhandelingen was de voornaamste Zwitserse spreker de predikant Karl Barth, die aan het begin van dat jaar zijn parafrase van de Romeinenbrief van Paulus had uitgebracht. Hij bood echter heel iets anders dan degenen die hem uitnodigden hadden verwacht. Feitelijk ‘slingerde hij kerk en theologie de twintigste eeuw binnen’ (Erik Borgman). Laat zich zoiets aan de begin van de 21e eeuw nog reconstrueren of zelfs… op nieuwe wijze herhalen?

Lees de tekst van de Nederlandse vertaling (Herman Meijer, 1978).

Download de tekst van de Duitse versie (scroll naar beneden op de site).

Tijd en locatie

Datum: 22 januari 2019
Tijdstip: 10.00 tot 16.30 uur
Locatie: PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam, Werkgroepzaal 5/6, E-vleugel, eerste verdieping

Programma

09.45 uur Inloop
Verzameling in ontmoetingsruimte PThU

10.00 uur Opening
Werkgroepzaal 5/6 (en werkgroepzaal 4)

  • Opening (1 Korinthe 15:35-50 met enkele opmerkingen daarbij, in aansluiting bij de uitleg van Barth)
  • Kennismaking: groepsindeling
  • Inleiding: historische achtergronden van de conferentie in Tambach en reacties op Barth’s voordracht
  • Informatie over de ‘Barth Tagung’ 1-3 april in De Glind, Zeitschrift für dialektische Theologie,  Barth.nl, over In de Waagschaal (plenair) en over het Barth jaar

11.15 uur Koffie

11.30 uur Lezing

  • Lezing in de Duitstalige groep:
    K. Barth, 'Der Christ in der Gesellschaft', in: K. Barth, Vorträge und kleinere Arbeiten 1014-1921 (Karl Barth Gesamtausgabe III/2012, hrsg. von Hans-Anton Drewes, in Verbindung mit Friedrich-Wilhelm Marquardt †), Zürich 2012, 546-598. [eerste sessie: 355-369]
  • Lezing in Nederlandstalige groep:
    K. Barth, ‘De christen in de maatschappij’, in: Karl Barth / Friedrich Wilhelm Marquardt, De christen in de maatschappij. / Tambach nu, Zeist: 1978, 4-46 (Nota bene: de ‘Aantekeningen’ zijn uiteraard ingehaald door de annotaties in de editie in de Gesamtausgabe). [eerste sessie: 6-17]

12.30 uur  Lunchpauze
De bijeenkomst is exclusief lunch. Tijdens de lunchpauze is er tijd om te lunchen in de ontmoetingsruimte of het restaurant van de VU. 

13.15 uur Tekstlezing (vervolg)
Vervolg tekstlezing in de groepen (tweede sessie, resp. 569-585 en 17-33).

14.30 uur Theepauze

14.45 uur Tekstlezing (vervolg)
Vervolg tekstlezing in de groepen (derde sessie, resp. 586-598 en 33-46).

15.45 uur  Uitwisseling
Uitwisseling van de groepen en evaluatieve opmerkingen (plenair).

16.15 uur Afsluiting