Home/actueel/PThU agenda/Hendrik Kraemerlezing 2019
12 juni 2019

Hendrik Kraemerlezing 2019

De zevende editie van de jaarlijkse Hendrik Kraemerlezing vindt plaats op woensdag 12 juni aan de PThU in Amsterdam. Rev. dr. Anderson Jermiah van Lancaster University zal de lezing uitspreken. De voertaal tijdens deze studiedag is Engels.

Over Anderson Jeremiah

Anderson H. M. Jeremiah is docent World Christianity and Religious Studies aan de faculteit voor politieke, filosofische en religieuze studies van Lancester University in Lancashire, Engeland. Hij werd tot priester gewijd in de Church of South India (een kerkprovincie van de Anglicaanse kerk in India) en was 6 jaar priester in de Scottish Episcopal Church voordat hij docent werd.

In zijn onderzoek en publicaties beschrijft hij de actuele verschijningsvormen van het wereldchristendom en hoe dit wereldchristendom zich in theologisch en missiologisch opzicht verhoudt tot andere geloofsgemeenschappen. Naast zijn onderzoek in Zuid-Azië en West-Africa, doet hij ook onderzoek naar de opkomst van de verschillende ethnische en raciale vormen van christendom in Groot-Brittanië. Zijn publicaties omvatten studies binnen de contextuele theologie, missiologie en eucumenica, maar ook studies over de verhouding christendom en cultuur.

Over de lezing

De Nederlander Hendrik Kraemer (1888 - 1965) was naast taalwetenschapper ook godsdienstwetenschapper, zendeling en missioloog. Hij vond het belangrijk dat kerken en kerkleden hun missionaire roeping serieus namen. Het was dan ook mede door hem, dat in de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk de missionaire rol van de kerk nadrukkelijk werd vastgelegd.

Ter nagedachtenis aan deze man, vindt jaarlijks aan de PThU de Hendrik Kraemerlezing plaats. In de lezing wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen en inzichten van de missiologie. Daarnaast gaat de lezing in op vraag hoe je kunt samenleven in een land met verschillen in religie en cultuur. De lezing heeft als doel inzichten te bieden in hedendaagse discussies over zending en zendingstheologie, missionaire betrokkenheid te genereren onder christenen en dialoog te stimuleren in verschillende sectoren van de samenleving.
Meer informatie volgt spoedig.