Home/actueel/PThU agenda/Promotie drs. Erik Renkema aan de PThU
12 december 2018

Promotie drs. Erik Renkema aan de PThU

Woensdag 12 december om 15.45 uur verdedigt Erik Renkema zijn proefschrift Two of a Kind. The Identity of Cooperation Schools in the Netherlands and the Correlation with Religious Education. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Over het proefschrift

In dit onderzoek naar samenwerkingsscholen voor basisonderwijs in Nederland verkent Erik Renkema de levensbeschouwelijke waarden die door leerkrachten, directies en schooldocumenten worden geformuleerd. Samenwerkingsscholen zijn een uniek fenomeen in het Nederlandse onderwijssysteem: ze komen tot stand door een fusie van een bijzondere, veelal confessionele, school en een openbare school. Vaak is zo’n fusie aan de orde in de zogenoemde krimpgebieden. Twee scholen met elk een visie op waardengeladen opvoeden komen samen. Het onderzoek brengt in kaart hoe de gemeenschappelijke waarden tot uitdrukking worden gebracht in het levensbeschouwelijk onderwijs. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de vieringen die georganiseerd worden.
De analyse van de gegevens brengt aan het licht dat samenwerkingsscholen de waarden van ontmoeting en gelijkwaardigheid als een zeer belangrijk kenmerk van hun onderwijs beschouwen. Daarbij zoeken ze naar manieren om zowel deze waarden als de oorspronkelijke identiteit van de gefuseerde scholen in het levensbeschouwelijk onderwijs tot uitdrukking te brengen. Het onderzoek verkent hoe dit in de praktijk werkt en welke uitdagingen er zichtbaar zijn. De bevindingen worden verbonden met theoretische inzichten over onderwijs in de context van diversiteit in de klas.  

Over de promovendus

Erik Renkema (1972) (www.erikrenkema.nl)  is hogeschoolhoofddocent Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit bij het lectoraat Theologie & levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim Zwolle. Hij is in die functie de coördinator van de Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit. Hij is tevens verbinden aan het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur van de Protestantse Theologische Universiteit (www.ojkc.nl). Daarnaast is hij docent Levensbeschouwelijke vorming aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs van de Hogeschool Windesheim Zwolle en Almere.

Promotores: prof. dr. Marcel Barnard en dr. André Mulder