Home/actueel/PThU agenda/Gastcollege prof. Zuiddam aan het Hersteld Hervormd Seminarie
17 april 2018

Gastcollege prof. Zuiddam aan het Hersteld Hervormd Seminarie

Prof. dr. B.A. Zuiddam (Tasmania, Australië) geeft op dinsdag 17 april aan het Hersteld Hervormd Seminarie op de VU een gastcollege over ‘Het belang van de “prehistorische Jezus” in de Godsbeschouwing van de vroege kerk’.

Prof. Zuiddam, kenner van de vroege kerk, gaat in deze lezing in op het belijden van de vroege kerk dat Jezus al voor de geschiedenis van de mensheid bestond en dat Hij Schepper van de wereld is. Deze opvatting is uitermate belangrijk voor een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Zuiddam zal lijnen trekken naar de belijdenis van Nicea-Constantinopel in de 4e eeuw en naar Calvijn en het concilie van Trente in de 16e eeuw. Ook gaat hij in op de ‘Christo pantekratoor’-gedachte (Christus als heerser over alles) en de invloed daarvan op vroomheid en wereldbeschouwing.

Tijdstip en locatie 

Het gastcollege vindt plaats van 11:00 – 12:45 aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw, HG-07A37.

Voor wie? 

Het college staat open voor docenten en studenten theologie, predikanten, kerkelijk werkers, godsdienstleerkrachten en andere belangstellenden.