Home/actueel/PThU agenda/Themamiddag Vergeving na seksueel misbruik: mag, kan, moet dat?!
26 november 2018

Themamiddag Vergeving na seksueel misbruik: mag, kan, moet dat?!

Met deze themamiddag, georganiseerd door de PThU, stichting VPSG (Kenniscentrum seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst) en SMPR (Meldpunt seksueel misbruik in de kerk) , willen we verschillende invullingen van het begrip vergeving belichten en het probleembewustzijn rondom vergeving vergroten. Aan de ene kant ervaren slachtoffers die tot vergeving komen dat als bevrijdend, voor henzelf, voor de dader en voor de omgeving. Maar aan de andere kant: als het iets is wat moet en niet lukt kan het schuldgevoelens van het slachtoffer versterken.

Wat betekent dit voor de begeleiding van slachtoffers? Is vergeving iets is wat we zouden moeten nastreven in de begeleiding van slachtoffers? Of zouden begeleiders juist terughoudendheid moeten betrachten? We hopen dat deze themamiddag leidt tot een (probleem)bewuste positiebepaling door de deelnemers: studenten, pastores, ervaringsdeskundigen – iedereen is welkom!

Keuze workshop

Lees hier de inhoud van de workshops om uw keuze bij de aanmelding in te vullen.

Programma

Het programma bestaat uit twee lezingen en aansluitend zijn er workshops.

  • 13.30 – 13.50     Welkom en introductie door de dagvoorzitter: Lenny van den Brink, coördinator SMPR
  • 13.50 – 14.20     ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?!’ door mw. Marie Hansen-Couturier, MA. Zij deed aan de PThU onderzoek naar visies op vergeving na misbruik
  • 14.20 – 14.45     ‘Vergeving in de praktijk van de VPSG’ door ds. Judith van der Werf (theoloog) en drs. Marjoleine Vosselman (psycholoog), beiden werkzaam als levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.
  • 14.45 – 15.00     Pauze
  • 15.00 – 16.30     Workshops (keuze uit vier workshops)
  • 16.30 – 17.00     Plenaire afsluiting o.l.v. Lenny van den Brink
  • 17.00                  Napraten met een drankje

Locatie

Protestants Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam, Boelelaan 1105, vleugel E, op de 1e verdieping.

Permanente educatie

Deze themamiddag is erkend als opleidingsactiviteit binnen het Open Erkend Aanbod van de permanente educatie voor PKN predikanten en kerkelijk werkers. Met een aansluitende literatuuropdracht en schriftelijke reflectie kunt u 1 ECTS verwerven. Indien u hiervoor interesse hebt, kunt u dit bij aanmelding aangeven.

Aanmelden en kosten

Aanmelden was mogelijk tot 19 november.