Home/actueel/PThU agenda/Promotie drs. Rob van Waarde aan de PThU
13 november 2017

Promotie drs. Rob van Waarde aan de PThU

Maandag 13 november 2017 verdedigt Rob van Waarde aan de PThU zijn proefschrift ‘Oog in oog. Een missiologische studie naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context’, met daaraan voorafgaand een symposium m.m.v. Erik Borgman en Henk Oosterling (vol).

De promotie vindt plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Over het proefschrift

De ‘Exposurebenadering’ is een werkbenadering die professionals ondersteunt om in achterstandswijken verbinding te leggen met en tussen diverse groepen in de samenleving. Het onderzoek maakt zichtbaar hoe mensen binnen deze werkbenadering vanuit hun inspiratie en geloof op een niet-bedreigende manier bij kunnen dragen aan vernieuwing van de maatschappij.

De exposurebenadering draagt bij aan een groei in zelfachting en agency van bewoners, verdieping van de spiritualiteit en professionele identiteit van beroepskrachten en vorming van wederkerige (geloofs-)gemeenschappen. Exposure is daarom niet alleen van belang binnen pastoraal, missionair en diaconaal werk, maar ook voor professionals in niet-religieuze werksoorten.

De heilzame veranderingen bij bewoners, bij beroepskrachten en in gemeenschappen blijken te worden gedragen door een diepgaande spiritualiteit. Met behulp van onder meer de iconentheologie wordt het belang duidelijk van zintuiglijke waarneming en interactie bij deze heilzame veranderingen. Bij bewoners én beroepskrachten wordt het verlangen gewekt naar een humaner bestaan. In de manier waarop zij elkaar zien en door elkaar gezien worden, kunnen zij de veranderende kracht ervaren die in de joods-christelijke traditie wordt aangeduid als God. De confrontaties door de onderlinge verschillen hoeven niet vermeden te worden. Juist daar kunnen mensen herontdekken dat zij elkaar gegeven zijn: mensen kunnen oog in oog komen te staan.

Erik Borgman schreef over dit proefschrift: ‘soms kan een analytische studie over geloof en spiritualiteit verder gaan dan alleen maar begrip en je ook spiritueel aanspreken’. (debezieling.nl)

Over de promovendus

Rob van Waarde is studentenpredikant in Leiden, studeerde scheikunde en theologie en werkte onder meer in het Kerk en buurtwerk in Rotterdam-Zuid.