Home/Vrijheid/Essaywedstrijd voor studenten/ overige geïnteresseerden

Essayprijsvraag voor studenten en overige: De vrijheid van een christen

In 1520, vlak nadat de beweging van de reformatie begonnen was, schreef Maarten Luther het traktaat ‘de vrijheid van een christen’.  Hier stelt hij dat vrijheid kenmerkend is voor het christelijke leven.  Maar is dienstbaarheid niet even kenmerkend voor het christelijke bestaan? Jazeker – vandaar de paradoxale verbinding tussen vrijheid en dienstbaarheid die Luther in deze tekst tot stand brengt. Bovendien was Luther ook radicaal, door te stellen dat vrijheid voor hem eenvoudig niet denkbaar is buiten zijn verhouding tot God/tot Christus om.

Vanwege deze twee kenmerken: radicaal en paradoxaal, heeft de PThU Luthers traktaat over de vrijheid uitgekozen om er een essayprijsvraag aan te verbinden. Deze prijs is bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het denken te zetten over de vraag die Luther ook bezighield: wat is de vrijheid van een christen? Kan Luthers visie vandaag nog relevant en zelfs behulpzaam zijn? Of kan zijn traktaat over vrijheid beter in het museum gezet worden?      

De opdracht van de prijsvraag is een essay te schrijven over de vraag: Is Maarten Luther ook nu nog een goede gids bij de zoektocht naar menselijke vrijheid?

Enkele mogelijke invalshoeken voor het beantwoorden van de vraag noemen we hier kort. Ten eerste is er het filosofische debat over de definitie van vrijheid: moet je vrijheid opvatten als de afwezigheid van beperkingen:  vrij zijn om te kunnen doen wat je maar wilt?  Of is zo’n vrijheidsbegrip te leeg en moeten we zoeken naar een positieve bepaling door de kwaliteit van vrijheid centraal te stellen? Dit onderdeel mondt uit in de vraag:  Welk specifiek perspectief op vrijheid geeft Luther met zijn doordenking van de paradoxale vrijheid van een christen?

Ten tweede: met vrijheid zijn tal van maatschappelijke en ethische vragen verbonden.  Als er teveel te kiezen is, kan vrijheid een last worden. Als individuele vrijheid centraal staat komt verantwoordelijkheid al snel in het gedrang. Dit onderdeel mondt uit in de vraag :  Helpt Luthers vrijheidstractaat mensen nu in het omgaan met de last van de vrijheid en het bijdragen aan een (gast)vrije samenleving?

Tenslotte kan Luthers geschrift de vraag oproepen of het wel zo vanzelfsprekend is om godsdienst met vrijheid te verbinden. Tegenwoordig associëren we religie vaak met onvrijheid. Dit onderdeel mondt uit in de vraag of Luthers geschrift een beginpunt kan zijn voor een nieuwe visie op vrijheid, in religieus perspectief: Heeft Luther gelijk als hij zegt dat godsdienst tot meer vrijheid kan leiden? Of staat godsdienst vrijheid juist in de weg?

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten over Luthers traktaat of over de drie invalshoeken? Klik hieronder!