Home/Vrijheid/Essaywedstrijd voor scholieren
Wende Snijders & Metropole Orkest: De wereld beweegt
3:42

Ieder voor zich, of God voor ons allen? 

Essaywedstrijd voor scholieren vanaf 16 jaar: doe mee en schrijf een essay!

Vrijheid vandaag, in het licht van Luther

In 1520, vlak nadat de beweging van de reformatie begonnen was, schreef Maarten Luther het traktaat ‘de vrijheid van een christen’. Hierin stelt hij dat vrijheid kenmerkend is voor het christelijke leven, maar dat een Christen als vrij mens, tegelijk ook aan zijn naaste dienstbaar is.

Vrijheid associëren wij in onze huidige maatschappij met kiezen voor onszelf. Vrij om te doen en te laten en te zeggen wat we willen. Vrij om ons eigen leven te leven.

Velen, christen of niet, staan op de barricades voor die vrijheid. Verdedigen dit met hand en tand. Neem bijvoorbeeld de strijd van vluchtelingen om op een veilige plek te mogen leven maar ook het proces rondom Geert Wilders. Twee totaal verschillende voorbeelden, maar de term ‘vrijheid’ verbindt ze.

Ook de ‘maakbaarheid van het leven’ is een term die we steeds vaker horen. Je kunt binnen de vrijheid die we nu hebben, kiezen wie je bent of worden wat je wilt zijn, blijkbaar.

Hiervoor geldt dan wel de winnaarsmentaliteit. Voor de zwakkeren onder ons die niet mee kunnen komen, is dan de boodschap dat je hebt niet hard genoeg je best hebt gedaan: ‘Alle kansen zijn er, je hoeft ze alleen maar te pakken als je het maar wilt; je hebt immers altijd een keuze!’ Hier zingt Wende Snijders over, in haar lied 'De wereld beweegt'.

Hoe denk jij hierover? Wat betekent vrijheid voor jou? Is het voor jezelf kiezen, pakken wat je pakken kunt? Of sta jij anders in het leven en wil je, of moet je, meer begaan zijn, dienstbaar zijn, naar je medemens toe? Waar begint en eindigt jouw verantwoordelijkheid naar de wereld om je heen, binnen de vrijheid zoals we deze kennen?

De reformator Maarten Luther dacht uitgebreid over zulke vragen na. Uitgangspunt voor hem was, dat God ons door Christus alles gegeven heeft wat er werkelijk toe doet. We hebben alles al gekregen en vanuit die positie kunnen wij niet anders dan ons geheel vrijwillig, voor onze naasten inzetten.

Maar hoe ziet dat concreet uit? Hoe kun je vrij zijn maar ook jezelf soms ‘opofferen’, als dat nodig is? Of is juist dat de ultieme vorm van vrijheid?

We hebben Luthers traktaat over de vrijheid uitgekozen als basis voor onze essayprijsvraag. We hopen je hiermee aan het denken te zetten over de vragen die Luther ook bezig hielden. Kan Luthers visie vandaag nog relevant en zelfs behulpzaam zijn? Helpt het om te bepalen wat echte vrijheid is? Helpt het om op een goede manier om te gaan met de gegeven vrijheid in onze maatschappij? Of kan Luthers traktaat over vrijheid beter in het museum gezet worden?

Doe mee en schrijf een essay!

De opdracht van de wedstrijd is: Schrijf een essay van maximaal 4500 woorden over 'Vrijheid vandaag, in het licht van Luther'.

Het winnende essay wordt beloond met 1000 Euro en wordt gepubliceerd.