Home/Vrijheid

Vrijheid

500 Jaar geleden, op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen over kerkelijke misbruiken na aanleiding van het verkoop van aflaten in de beurs van Wittenberg. Deze actie is de geschiedenisboeken in gegaan als het startpunt van de Reformatie; een beweging die de wereld voorgoed zou veranderen. Want wat begon als bevrijding van de godsdienstige praktijk van de middeleeuwse Kerk, leidde tot grote kerkelijke, politieke, culturele en sociale veranderingen. Het gedachtegoed van Maarten Luther heeft onze visie op vrijheidszin gevormd.

De PThU organiseert in 2017 rondom het 500 jarig bestaan van de Reformatie verschillende activiteiten.