Home/PAO/Studiereizen/Predikantenreis naar India

Studiereis naar het Henry Martyn Institute, Hyderabad, India

Datum

17 tot en met 29 oktober 2016, voorbereidingsdag 31 augustus 2016 en evaluatiedag 14 dec 2016.

Begeleiders en docenten

Organisatie: Drs. Corrie van der Ven, Kerk in Actie

Theologische voorbereiding: dr. Gé Speelman (godsdienstwetenschappen, PThU), prof. dr. Klaas Spronk (OT, PThU), prof. dr. Peter-Ben Smit (NT, VU), dr. Theo Witkamp (leerprocesbegeleider, PThU).  De hoogleraren Smit en Spronk werken samen in het project ‘Breuken en Bruggen’ van de PThU en de VU over intercultureel bijbellezen.

Inhoud ter plekke: docenten en gasten van het Henry Martyn Institute.

Beschrijving

Wat voor ons in Nederland relatief nieuw is, leven in een multireligieuze context, is voor christenen in India altijd al het geval geweest. Het is nu mogelijk om twee weken te delen in hun kennis en ervaringen. Dat kan, omdat we welkom zijn in het Henry Martyn Institute (HMI). Het HMI is een ‘International Centre for Research, Interfaith Relationships and Reconciliation’ in Hyderabad, India (http://hmiindia.org/). Het heeft al een lange relatie met Kerk in Actie. Zo is Rev. dr. Packiam T. Samuel, directeur van het HMI, in oktober 2015 nog op bezoek in Nederland geweest en heeft hier de classis Heerenveen bezocht.

In een andere PThU-cursus wordt via het boek van Rowan Williams, Geloof in de publieke ruimte (2013), onderzocht hoe predikanten en andere religieuze leiders hun gevoel van verantwoordelijkheid voor de maatschappij gestalte kunnen geven. In deze studiereis gaat het via de weg van contextueel (of intercultureel) bijbellezen en het zelf ervaren van het interreligieuze gesprek, dat in een andere dan de Westerse samenleving plaatsvindt. De spiritualiteit van het HMI en Indiase christenen zal een uitdagende spiegel zijn voor de eigen spiritualiteit. Vervolgens zal het participeren in en reflecteren op interreligieuze ontmoetingen aldaar het eigen denken vloeibaar kunnen maken. De focus van de reis zal liggen op het bijbellezen in een zo andere context en op het interreligieus lezen van de heilige geschriften van anderen. Er staan met het oog hierop, naast de oecumenische ontmoetingen in het HMI, bezoeken aan een Madrasa (Islamitische school), een Hindoeïstisch religieus- en meditatiecentrum, een religieuze plek van Sikhs en een Boeddhistisch centrum op het programma. Er wordt ruim tijd gereserveerd om door te praten over de geestelijke en praktische betekenis van de opgedane ervaringen.

Een paar praktische zaken

  • Het programma bestaat uit een voorbereidingsdag met lezingen en informatie over de reis, waarbij het studieprogramma nader wordt toegelicht en literatuur wordt verstrekt. Ook worden dan persoonlijke onderzoeksdoelen van de deelnemers die deze reis maken in het kader van de PE, op basis van bepaalde literatuur vastgesteld. Deze dag valt op 31 augustus 2016, PThU, Amsterdam .
  • Na de reis volgt in Nederland een evaluatieve dag op 14 december 2016, PThU, Amsterdam, waarin reflectie op en integratie van de eigen ervaringen een plaats krijgen.
  • Visum en vliegreis naar Hyderabad moeten deelnemers zelf regelen. De reis vangt aan op maandag 17 okt (vertrek Schiphol) en eindigt op zaterdag 29 okt (terug op Schiphol).
  • De periode is gunstig vanwege het weer, de prijs (laag seizoen) en – heel belangrijk – de feestdagen die er dan in India zijn. Op 21 oktober en daaromheen is er het Divalifeest, het Festival of Lights (Diwali, https://en.wikipedia.org/wiki/Diwali), het grote hindoefestival dat ook door de moslims wordt meegevierd.
  • Het is niet onmogelijk dat er andere buitenlandse deelnemers aan de cursus in Hyderabad deelnemen.
  • Van deelnemers wordt verwacht dat zij hun ervaringen na afloop delen in eigen omgeving / kerk, bij voorkeur middels het opzetten van vormen van contextueel bijbellezen.

Doelstelling

Na deze studiereis

  • Heeft u ervaren wat het is om op vreedzame en communicatieve wijze in een andere multireligieuze context te leven en daaraan bij te dragen.
  • Heeft u meegemaakt wat contextueel bijbellezen in een andere cultuur met zich meebrengt.
  • Heeft u doordacht wat de doorwerking in uw eigen context hiervan zou kunnen zijn.
  • Heeft u, door in een vreemde context nieuwe ervaringen op te doen en in contact met anderen nieuwe (en oude) vragen te doorleven,  een belangrijke interculturele ervaring opgedaan. Hierdoor is  uw theologisch en geestelijk leven in beweging gebracht en verrijkt.

Competenties

Daarmee heeft u gewerkt aan uw reflectieve, intermediaire, communicatie, personale en, uiteindelijk, integratieve bekwaamheden.

Toetsing

Van elke deelnemer aan het programma wordt betrokkenheid en openheid verwacht ten aanzien van de vragen die aan de orde zijn. Van elk onderzoekprogramma wordt een inhoudelijk verslag en reflectieverslag verwacht.

Kosten

De exacte kosten zijn nog niet bekend. Een realistische raming is dat de cursus- en verblijfskosten samen ca. € 600 zullen zijn. Een vliegticket van minder dan € 700 is mogelijk.

Verdere kosten waarmee men rekening moet houden: transfers, bus- en treintochten, entreegelden, luchthavenbelasting, veiligheidsheffing en brandstofheffing, kosten voor paspoort, visa, reis- en annuleringsverzekering, eventueel vaccinaties, drankjes, bepaalde culturele evenementen en persoonlijke uitgaven.

Deelnemers die dit studieprogramma volgen als onderdeel van het aangestuurde deel van de PE kunnen € 350,- korting krijgen per 2 ECTS, in totaal maximaal € 1050,-  .  Het overblijvende deel van de kosten is als studiereis fiscaal aftrekbaar.

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers.

Aantal studiepunten

6,5 ECTS (geïntegreerd Sources en Beliefs; naar believen te verdelen over beide).

Literatuur, leervragen en eindopdracht

Ter voorbereiding op de reis ontvangen de deelnemers een reader met artikelen rondom de thema’s van de reis. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst zullen literatuur, persoonlijke leervragen en eindopdracht besproken worden.

Meer informatie

Voor meer informatie (o.a. voor wat betreft het aanvragen van een visum) en opgave kunt u terecht bij Corrie van der Ven, Kerk in Actie, e-mail: Corrie.van.der.Ven@icco-cooperation.org.

Uiterste inschrijfdatum

In verband met het boeken van accommodatie is de uiterste inschrijfdatum 15 maart 2016.