Home/Postacademisch onderwijs/Studiereizen/'Onopgeefbaar verbonden... ?!' - Predikantenreis naar Israel en Palestina 2020

‘Onopgeefbaar verbonden… ?!’

Reis van studie en reflectie naar Israël/Palestina

Organisatie: PThU i.s.m. Centrum voor Israëlstudies en andere partners

Docenten: prof. dr. Dineke Houtman (PThU), Albert Groothedde MA (CIS), e.a.

Beschrijving

12-daagse studiereis naar Israël van 20-31 januari 2020, met drie studiedagen ter voorbereiding in het najaar van 2019 en een evaluatieve terugkomdag in het voorjaar van 2020.

Door studie, reflectie, en ontmoeting, bezinnen de deelnemers zich op de relatie Kerk en Israël zoals beleden in de Protestantse kerkorde. De term “onopgeefbaar verbonden”, die in dat verband gebezigd wordt, is niet onomstreden, onder andere omdat die verbondenheid soms op gespannen voet lijkt te staan met de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. Het programma is daarom zo ingericht dat ook de oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen ruime aandacht krijgt.

Bekijk meer informatie over de reis, de opzet en de kosten.

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus hebben de deelnemers

  • Kennisgenomen van de verschillende standpunten binnen de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël en zich daar een mening over gevormd
  • Kennisgemaakt met aspecten van deze verbondenheid in de Nederlandse situatie
  • Kennisgemaakt met de politieke en maatschappelijke realiteit in Israël en de Palestijnse gebieden
  • Een stap gezet in de verdieping van hun visie op Israël en op de oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen.

Competenties

Hermeneutische, verbindende, en personale bekwaamheden.

Toetsing

Van elke deelnemer aan het programma wordt betrokkenheid en openheid verwacht ten aanzien van de vragen die aan de orde zijn. Het programma is zo ingericht dat de deelnemers niet passief kunnen blijven. In overleg zal literatuur worden aangereikt en advies voor persoonlijke studie worden gegeven. Van elk onderzoeksprogramma wordt een inhoudelijk verslag verwacht. Daarnaast is een persoonlijk reflectieverslag op het leerproces vereist.

Doelgroep

Predikanten uit de breedte van de PKN die zich willen bezinnen op de theologische en praktische aspecten van de beleden onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk.

Aantal studiepunten (ECTS)

6 ECTS in het aangestuurde deel van de PE (geïntegreerd Sources, Beliefs en Practices). Daarnaast is er facultatief de mogelijkheid om 2 EC in te vullen in het vrije deel door extra opdrachten.

Literatuur

Kessler, Edward. An Introduction to Jewish-Christian Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Artikelen op blackboard die bij de studiedagen en tijdens de reis aan de orde komen.

Voor het groepswerk worden leeslijsten samengesteld in samenspraak tussen docenten en deelnemers.

Wilt u een indruk krijgen van deze studiereis? Lees het reisverslag van de vorige studiereis naar Israël en Palestina.

Aanmelden

Aanmelding bij mw. Annemieke Steitner van het CIS: cis@che.nl. Het minimale aantal deelnemers is 16, maximaal 25. De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 mei 2019. Plaatsing op volgorde van aanmelddatum.