Home/PAO/Studiereizen/Blogs studiereizen/Blog Aart van Houweling 24 okt.rtd

The sound of silence

Deze dag zal een dag van verdieping en bezinning worden.

Na de facultatieve yoga- sessie en het ochtendontbijt beginnen we volgens goed gebruik in de kapel met een ochtendwijding. Er doen deze keer veel studenten aan mee. Het thema is: verzoening. Tussen muzikale bijdragen uit meerdere religieuze tradties door wordt het thema toegespitst op onze eigen persoon en op het brede verband van de volken met hun religies. Vraag bij de eerste toespitsing: heb ik me verzoend met mezelf, met wie ik ben, met mijn achtergrond, mijn kleur, mijn sexuele voorkeur? Vragen bij de tweede: wanneer is verzoening nodig? wat houdt het in? wat is de prijs? wie betaalt die?

Na de ochtendwijding houdt dr. Samuel een indrukwekkende inleiding in bijbels perspectief over de noodzaak dialoog tussen de verschillende religies. Hij maakt aannemelijk, dat de Joden hun geloof voedden in interactie met het geloof van onder meer de Egyptenaren, Perzen en Babyloniers. Het Oude Testament is volgens hem geschreven in de context van de ontmoeting tussen religies. Er is sprake van verschillende goden. Dat God in het boek Deuteronomium naar voren wordt geschoven als de Ene doet hier niets aan af. Ps. 82: 1 is in dit verband een sprekend vers.

Puralisme

Volgens dr. Samuel koesteren de Joden het puralisme. Ze moeten hun identiteit hooghouden en als kwetsbare minderheid vechten tegen homogenisering. Dr. Samuel ziet pluralisme als een belangrijk goed in een steeds meer homogene wereld, waarin dat, wat anders is, wordt gemarginaliseerd. Niet alleen in het brede verband van de volken met hun religies koesteren de Joden het pluralisme, ze doen dat ook in eigen kring. Het pluralisme zit hen in hun DNA. Ze worstelen met God, zoals Jakob bij de Jabbok worstelt met God.  Weliswaar belijden ze Hem als de Ene, maar ze doen dat in het diepe besef, dat de eenheid in Hem en niet in mensen gegeven is.

Tenslotte wijst dr. Samuel op Jezus, die profeteerde dat de volken 'in Geest en waarheid'  God zullen aanbidden. Zover is het nog niet. We zijn imperfect. Dat verleidt dr. Samuel tot de oproep: ' Let us listen to the sound of silence'...,

Bij de koffie bekomen we een beetje van wat dr. Samuel heeft gezegd.

Vanuit welke theologie zoeken we de ontmoeting?

Daarna mogen we ons vanwege een wijziging in programma- niet de eerste en ook niet de laatste, maar wie maalt erom bij alle genade, die ons wordt geschonken- in groepjes voorbereiden op een tweede ontmoeting met voornoemde. Hierin gaat het om de vraag vanuit welke theologie we de ontmoeting zouden willen zoeken met andere religies. We zullen hierbij helderheid moeten krijgen over de volgende vragen: wat maakt onze religie uniek? hoe laat zich de veronderstelde uniciteit theologisch verantwoorden? en hoe beïnvloedt deze de dialoog met andere religies?

In de dialoog met andere religies gaat het vervolgens om een zevental hiermee samenhangende vragen: hoe weet ik, wat ik weet? hoe kijk ik naar mezelf? hoe verhoudt het heilige geschrift van mijn  religie zich tot die van andere religies? hoe verhoudt mijn God zich tot de goden?

Hoe zie ik Jezus ten opzichte van andere ' saviours'? en hoe mijn kerk tussen tempels en moskee? Over Jezus merkt dr. Samuel op: ' Jesus is for me the only way, who opens up the door to many ways' .

Een groep Nederlandese predikanten is niet snel stil te krijgen, maar dr. Samuel slaagt er met zijn bijdrage toch bijna in. Dat is een hele prestatie.

Het middagmaal maakt de tongen al weer los. Na een korte rustpauze hebben we een groepsgesprek in de kapel. We zetten ons neer in een kring. Veel vragen, die het door dr. Samuel naar voren gebrachte oproept, worden verwoord, zoals:

  • Wat betekent Jezus'  uitspraak: ' Ik ben de weg, de waarheid en het leven'  in de interreligieuze dialoog? Wat is uberhaupt de rol van bijbelteksten?
  • Hoe gaan we om met de verschillen in geloof, die er werkelijk zijn?
  • Wat betekent ' interfaith'? Is het iets anders dan ' interhuman'? En dan goed omgaan met je ' fellow- pilgrims' uit andere religies?
  • Wanneer voer je een goede dialoog? Aan welke regels moet je je houden? Kunnen er harde noten worden gekraakt?
  • Hebben we niet een nieuwe taal nodig om de dialoog te kunnen voeren?

Deze en andere vragen geven veel stof tot nadenken en gesprek.

Vragen te over. Duizelt het u, lezer, het al van de vragen, die in dit verslagje worden genoemd? Ons als predikanten duizelt het zeker. Maar we houden de moed erin. En we hebben elkaar en de God, Die ons omvat en in Wie we ons bewegen, om ons verder te helpen. En u natuurlijk bij behouden terugkeer.

Geschreven door Aart van Houweling
Predikant te Oostburg