Home/Postacademisch onderwijs/Overige informatie en voorwaarden/Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Postacademisch onderwijs

Tot zes weken voor aanvang van de cursus kan men kostenloos annuleren.

Bij afzegging binnen zes tot twee weken voorafgaande aan de cursus worden administratiekosten à € 25,- in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Bij annulering binnen twee weken voorafgaande aan de cursus bedragen de administratiekosten € 25,00 + 10% van het cursusbedag.

Bij annulering van een cursus na de start van de cursus, wordt in principe geen geld geretourneerd.

Er wordt geen korting verleend wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de logiesmogelijkheid of wanneer (een deel van) de maaltijden niet word(t)(en) gebruikt.

Bij een studiedag geldt dat men zich tot 7 werkdagen tevoren kan afmelden. De annuleringskosten zijn daarna € 25,-.

Voor meerjarige cursussen gelden aangepaste voorwaarden: zie hiervoor de informatie bij de desbetreffende cursus (KPV, Geestelijke Begeleiding)